Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego w budowie lepszej Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda, który dzisiaj powołał jej członków. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Komisję Trójstronną.

Liczę na rolę RDS w budowie lepszej Polski, w zapewnieniu krajowi zrównoważonego rozwoju  - powiedział prezydent. Podkreślił fundamentalne znaczenie dialogu , rozumianego jako dążenie do porozumienia w sprawach ważnych. Dziękował za "ważny i znaczący" gest wobec prezydenta i konstytucji - wprowadzenie do Rady Dialogu Społecznego przedstawiciela głowy państwa. Po wręczeniu nominacji członkowie rady udali się na pierwsze posiedzenie gremium do przygotowanej w tym celu sali w pałacu prezydenckim. Dokonano wyboru przewodniczącego RDS, którym został Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność". 

art0

W nowej Radzie - w odróżnieniu od komisji trójstronnej - przewodniczący będą co roku zmieniali się - na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. Rada zastąpi funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W 59-osobowej Radzie będą też uczestniczyć z głosem doradczym - poza przedstawicielem prezydenta, także przedstawiciele prezesa NBP i szefa GUS. Cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club - przedstawiły prezydentowi po sześciu swoich członków Rady, a trzy centrale związkowe - po ośmiu. Premier Ewa Kopacz wskazała też osiem osób - sześciu ministrów i dwóch wiceministrów.

art

Źródło: strona internetowa OPZZ