W dniach 5-8 października 2015 roku w Warszawie przed gmachem Sejmu RP odbywał się protest służb mundurowych zorganizowany przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W skład komitetu protestacyjnego wchodziły również związki zawodowe pracowników cywilnych MSW oraz Służby Celnej. Podkreślić należy, iż po raz pierwszy w historii w proteście pod wspólnymi postulatami podpisało się dziesięć organizacji związkowych działających, na co dzień w trzech resortach tj. Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Finansów. Główne wysuwane postulaty to: wzrost uposażeń, opracowanie i wdrożenie ustawy modernizacyjnej, wprowadzenie pełnopłatnych nadgodzin, dokonanie zmian w ustawie o ,,L-4”.

001

002

Protest rozpoczął się w dniu 5 października br., o godz.12.00 od powstania przy ul Wiejskiej przed Sejmem RP miasteczka mundurowego, w którym funkcjonariusze pełnili nieprzerwanie dyżury do 8 października. W tym czasie prowadzona była szeroka kampania informacyjna wśród parlamentarzystów jak i zwykłych mieszkańców stolicy. Kolejna faza protestu polegała na organizacji pikiety przed Sejmem, na którą z całego kraju przybyło kilka tysięcy  funkcjonariuszy z Policji, PSP, SG, SW, SC oraz pracowników cywilnych MSW. W obu formach protestu licznie udział wzięli członkowie ZZS ,,Florian” z całego kraju, którzy w ten sposób wyrazili swoją dezaprobatę dla obecnej sytuacji w służbach mundurowych w tym w naszej formacji, a głównie do zbyt niskich nakładów na wzrost uposażeń. W zgodnej ocenie uczestników manifestacji proponowana przez Rząd podwyżka uposażeń w kwocie 182 zł na etat może być jedynie traktowana, jako częściowa rekompensata wieloletniego zamrożenia uposażeń. ZZS Florian domaga się podwyżki uposażeń nie mniejszej niż 470 zł na etat i wzrostu wielokrotności kwoty bazowej o 0,22%. Członkowie Komitetu Protestacyjnego zostali przejęci przez Małgorzatę Kidawę – Błońską - Marszałek Sejmu, na której ręce złożona została petycja z postulatami. Pani Marszałek poinformowała, że zapozna się z treścią petycji nie mniej podkreśliła, iż jest to ostatnie posiedzenie Sejmu i ewentualne decyzję będą należały do nowego Sejmu, który zostanie wybrany w nadchodzących  wyborach.

003

004

005

006

Związkowy komitet protestacyjny poinformował o skierowaniu do premier Ewy Kopacz wniosku o natychmiastowe zwiększenie budżetu służb mundurowych. Zwrócił się także do klubów parlamentarnych o zgłoszenie poprawek do budżetu na 2016 r. w zakresie zwiększenia wydatków służb mundurowych. Komitet protestacyjny służb mundurowych prowadził również rozmowy z klubami parlamentarnymi PiS i SLD gdzie padły deklaracje poparcia dla naszych postulatów. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż do funkcjonariuszy pikietujących przed Sejmem zdecydowali się wyjść przedstawiciele tych ugrupowań m.in. Jarosław Zieliński, Janusz Śniadek, Leszek Miller, Tadeusz Iwiński, Katarzyna Piekarska. Poparcia pikietującym funkcjonariuszom udzieli również przybyli na manifestację przedstawiciele OPZZ na czele z Janem Guzem, Wiesławą Tarnowską i Piotrem Szumlewiczem. W imieniu Zarządu Krajowego szczególne podziękowania kieruję na ręce wszystkich członków ZZS Florian biorących udział w proteście w Warszawie w dniach 5-8 października 2015r.,  jak i tych, którzy w ostatnim czasie swoje niezadowolenie wyrażali podczas działań podejmowanych przez struktury wojewódzkie związku na terenie całego kraju.

pdfPetycja do Marszałek Sejmu

 

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian

 

pdf Informacja ze spotkania z Klubem Poselskim SLD

pdf Informacja ze spotkania z Klubem Poselskim PIS

pdf Podziękowanie za udział z Pikiecie