W dniu 23 lipca 2015 roku odbyła się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów podczas której złożona została na ręce Pani Premier petycja z postulatami Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych.

Poniżej publikujemy odpowiedź otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

pdfodpowiedź otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych