Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu z posiedzenia w Warszawie Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych w dniu 30.10.2015r.

 pdfKomunikat