W dniu 24 września 2015 roku o godz. 11:00 w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian”.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący ZZS "Florian" Krzysztof Oleksak. Omówił planowane na 2016 rok podwyżki uposażeń strażaków PSP. Poinformował również, że wszystkie wyliczenia i informacje dot. podwyżek są zawarte w piśmie KG PSP z dnia 22 września 2015 roku (w załączeniu do komunikatu). Przekazał informacje jakie uzyskał na spotkaniu z Panią Teresą Piotrowską MSW, które odbyło się 21 września 2015r. m.in. kwota przeznaczona na podwyżki jest to ok. 400 mln zł. Intencją Rządu jest aby wskaźnik podwyżek we wszystkich służbach był na tym samym poziomie i wynosił 0,13.

foto001

foto002

 

Planowana kwota na podwyżki dla cywili wynosi 159 zł. Pani Minister, została poinformowana, że Związek Zawodowy Strażaków "Florian" stoi na stanowisku wzrost wielokrotności i kwoty bazowej winien być o wskaźnik 0,22 tj. co skutkuje kwotą na poziomie ok. 470 zł. Przewodniczący zapewnił zebranych, że o podwyżki w takiej kwocie będziemy nadal zabiegać bez względu na okoliczności zewnętrzne i wewnętrzne. Zarząd Krajowy stwierdził, że podwyżka proponowana przez rząd jest mizerną próbą naprawienia tego co przez ostatnie lata zostało zaniechane. Kraj się rozwija, PKB rośnie a my jako służba ratownicza chcemy mieć w tym rozwoju swój udział poprzez godne uposażenie. Przewodniczący ZK podsumowując dyskusję stwierdził, że nie jesteśmy związkiem politycznym i nie jesteśmy również związani z żadnym ugrupowaniem politycznym. Naszym zadaniem jest obrona i reprezentowanie naszych członków. Stoimy na stanowisku, że podwyżki z kwocie 182 zł na etat uważamy za niewystarczające i jest to częściowa rekompensata braku podwyżek w ostatnich latach. Stoimy na stanowisku iż minimalna podwyżka winna być poziomie min. 470 zł. i dopiero taka kwota byłaby dla nas satysfakcjonująca. Przewodniczący ZK ZZS Florian poinformował, również że w 2016 roku na skutki finansowe wynikające ze zmian przepisu tzw. ,,stażowego” będzie przeznaczona kwota 8 mln 250 tys. zł.

foto003

foto004


W trakcie posiedzenia ZK dyskutowano również o funkcjonowaniu Forum Dialogu Społecznego działającego przy MSW. Przewodniczący omówił główne założenia projektu przepisu kwalifikacyjnego oraz nowelizację rozporządzenia dot. umundurowania. Zwrócił uwagę, że w pracach nad tym przepisami nie pracowali członkowie naszego związku oraz, że przedstawiono nam, jeśli chodzi o przepis mundurowy, dopiero jego ostateczną wersję. Przepis mundurowy przesłany został do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i dostaniemy go do opiniowania jako oficjalny projekt. Zarząd Krajowy zwrócił uwagę jak rozwiązania zastosowane nowym umundurowaniu mogą wpłynąć na wydłużenie czasu wyjazdu do zdarzenia.
Następnie Zarząd Krajowy podsumował działania organizacyjne oraz sam przebieg manifestacji, która odbyła się w dniu 23 lipca w ramach FZZSM. Dyskutowano również nad aktualnymi formami protestu jakie obowiązują i jakie są realizowane na poszczególnych województwach. Na koniec Przewodniczący ZK poinformował o zbliżającej się dużej manifestacji, która odbędzie się w ramach Federacji ZZSM a którą zaplanowano na początek października w Warszawie. Na kilka dni przed manifestacją planowane jest rozłożenie miasteczka namiotowego przed Sejmem RP.

W drugiej części posiedzenia udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotra Kwiatkowskiego, Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP bryg. Jacka Borowskiego, Dyrektora Biura Kadr i Organizacji KG PSP st. bryg. Tomasza Zająca a także Doradcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusza Królika.

foto005

foto006

 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Krzysztof Oleksak informując nadbryg. Piotra Kwiatkowskiego o trwającej akcji protestacyjnej. Następnie przekazał informację, że wszystko wskazuje na to że środki na pochodne związane z wysługą lat w następnym roku w budżecie będą zagwarantowane. Przedstawił niekorzystne zapisy ustawy o ochronie przyrody, które narzucają na PSP dodatkowe obowiązki podczas zdarzeń związanych z usuwaniem drzew. Ponadto poinformował, że Komendant Główny PSP gen. bryg Wiesław Leśniakiewicz będzie chciał w najbliższym czasie zorganizować spotkanie ze związkami zawodowymi mające na celu uzgodnienie ze związkami rozdział środków przeznaczonych na wzrost uposażeń.
Dyrektora Biura Kadr i Organizacji KG PSP st.bryg. Tomasz Zając potwierdził planowaną na 2016 rok podwyżkę w kwocie 182 zł. Wyjaśniał również wątpliwości zebranych dot. czasu pracy, nadgodzin oraz właściwego rozliczania delegacji służbowych.
Dyrektor Biura Szkolenia KG st.bryg. Jacek Borowski omówił przepis kwalifikacyjny, który został przesłany wcześniej w ramach projektu roboczego do konsultacji. W nowelizowanym przepisie m.in.: zaliczono do stażu służby okres kandydacki, obniżono wymagania dot. stażu służby, stworzono nowe stanowiska w korpusie podoficerskim oraz aspiranckim (stanowiska medyczne), określono możliwość zajmowania stanowisk najniższych w korpusie oficerskim i najniższego w aspiranckim oraz możliwość zajmowania stanowiska mł. inspektora zarówno w systemie dziennym jak i zmianowym - na tych stanowiskach ustalono taki staż służby aby mogli je zajmować również absolwenci. Takie rozwiązanie ma umożliwić zajmowanie stanowisk zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Ponadto w projektowanym przepisie usunięto niektóre stanowiska, które z roku na rok nie były obsadzane. Stanowiska medyczne pojawiły się gdyż dużą ilość funkcjonariuszy ma wykształcenie medyczne. Projekt trafi do związków zawodowych w ramach międzyresortowych konsultacji.
W toku dyskusji omawiane były trudne sytuacje w relacjach służbowo - związkowych jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenach woj. warmińsko -mazurskiego, woj. lubelskiego oraz woj. łódzkiego.


Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian
Krzysztof Oleksak

pdf Pismo ws. podwyżek