W dniu 21 września 2015 roku w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panią Beatą Szydło /PIS/.

W trakcie spotkania każdy ze związków zawodowych przedstawił swoje problemy i oczekiwania związane z pełnieniem służby w Policji, PSP, SG i SW. Kol. Jarosław Nowak Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” zwrócił m.in. uwagę na niedoszacowanie budżetów komend, brak perspektywy rozwoju na następne lata w zakresie zwiększenia nakładów na PSP, braku wieloletniego programu modernizacji służb zawierającego w swoim zakresie element planowego wzrostu uposażeń strażaków. Przewodniczący ZW wyraził pogląd, że w tak ważnym temacie dla strażaków jak budżety komend i uposażenia strażaków powinny być uruchomione na szczeblu centralnym zespoły rządowo – służbowo -związkowe, które miały by za zadanie wypracowanie takich rozwiązań, które zabezpieczały by w pełni spokojne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych PSP.  Obecnie proponowane podwyżki płac są zdaniem Śląskiej FZZSM zbyt niskie, ponieważ nie zabezpieczają wszystkich potrzeb jak również oczekiwań związanych z wieloletnim zamrożeniem uposażeń. Ponadto poruszyliśmy temat związany z funkcjonowaniem ustawy L-4, która się nie sprawdziła w PSP i wymaga niezwłocznych korekt. W trakcie spotkania poruszona została problematyka związana umundurowaniem strażaków oraz potrzebami w tym zakresie. Pani Beata Szydło z zainteresowaniem wysłuchała zgłaszanych problemów odnosząc się bezpośrednio do niektórych z nich.

pdfKomunikat Śląskiej Federacji ZZSM

Jarosław Nowak
Przewodniczący Śląskiego Zarządu
Wojewódzkiego ZZS ,,Florian”

spotkanie