W dniu 21 września 2015 r. w siedzibie MSW odbyło się spotkanie central związków zawodowych działających w PSP z Panią Minister Teresą Piotrowską.

W spotkaniu udział brali:
- Teresa Piotrowska - Minister Spraw Wewnętrznych,
- Władysław Budzeń - Dyrektor Biura Finansów,
- gen.bryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP,
- st.bryg Tomasz Zając - Dyrektor Biura Kadr KG PSP,
- st. bryg. Ireneusz Królik - doradca KG PSP d/s związków zawodowych.

Stronę związkową reprezentowali:
- kol. Robert Osmycki - Przewodniczący KSP NSZZ ,,Solidarność",
- kol. Bartłomiej Mickiewicz - KSP NSZZ Solidarność,
- kol. Krzysztof Oleksak - Przewodniczący ZK ZZS Florian,
- kol. Leszek Kostro - ZK ZZS Florian,
- kol. Krzysztof Hetman - Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa,

Spotkanie zorganizowane zostało na wniosek związków zawodowych działających w PSP, a poświecone zostało w całości omówieniu bieżących problemów i napięć występujących w służbie. Pani Minister na wstępie oświadczyła, iż obecnie nie jest możliwy wzrost uposażeń na postulowanym poziomie 17% czy też 300 zł gdyż nie pozwala na to stan budżetu państwa. Wskazała, iż w ramach 2 mld zł MSW na wzrost uposażeń otrzymało kwotę prawie 400 mln, co daje średnio 183 zł w 2016 roku (198zł 10gr w 2017 r.). Wzrost wielokrotności kwoty bazowej nastąpi o 0,13% - czyli będzie na takim samym poziomie jak w pozostałych służbach mundurowych. Jak określiła Pani Minister intencją rządu jest aby zaplanowane na przyszły rok podwyżki stanowiły ,,zapowiedź na najbliższe trzy lata" ale to będzie zależało od nowego parlamentu. Zdaniem naszego związku przedstawiona kwota nie spełnia oczekiwań środowiska strażaków, gdyż wieloletnie zamrożenie uposażeń powinno skutkować podwyżką na poziomie co najmniej 470 zł o co podczas spotkania przedstawiciele ZZS Florian postulowali co też zostało wskazane we wcześniejszym stanowisku związku. Pani Minister SW stwierdziła, iż zwiększenie kwoty podwyżki jest możliwe jedynie w Sejmie RP w trakcie prac nad budżetem. Dyrektor Biura Finansów MSW oświadczył, iż pracownicy cywilni MSW otrzymają w przyszłym roku podwyżki średnio na poziomie 159 zł na jeden etat. Z ust szefowej resoru padło również zapewnienie, że w przyszłym roku budżet PSP wzrośnie o kwotę 8 mln. 250 tyś. zł co stanowi pokrycie pełnych kosztów związanych z wzrostem dodatku stażowego z 25% do 35%. Dyskutowano również nad dialogiem ze związkami w ramach Forum Dialogu Społecznego. gen.bryg.Wiesław Leśniakiewicz wskazywał, iż skierował do MSW projekt rozporządzenia zawierającego wzory nowego umundurowania strażaków natomiast kwestia rozdziału środków na przyszłoroczne podwyżki, o których mówiła Minister SW jest przed nami i będzie to przedmiotem późniejszych ustaleń ze stroną społeczną.

Podniesiono również sprawę - zdaniem związku nieracjonalnych - zakupów sprzętu, gdyż strażacy nie potrafią zrozumieć sytuacji kiedy dokonywane są zakupy sprzętu natomiast brak jest w tym samym czasie środków finansowych na bieżące uposażenie w tym zapewnienie pokrycia awansów w stopniach i grupach zaszeregowania. Ponadto zdaniem związku sytuacja taka powoduje trudności w bieżącym funkcjonowaniu komend, gdyż wraz ze sprzętem nie są przekazywane środki finansowe związane z jego bieżącym utrzymaniem (przeglądy, konserwacja, naprawy itd.)

pdfPodwyżki uposażeń funkcjonariuszy

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian