W dniu 25 sierpnia 2015 r. w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbywa się narada Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie narady poruszono zagadnienia operacyjne dotyczące budowy systemu teleinformatycznego powiadamiania ratunkowego (SI PR), integracji SWD PSP z SIPR ujednolicenia umów utrzymaniowych na SWD ST. Zwrócono uwagę na zwiększoną ilość pożarów lasów 4 razy więcej, zbóż 2 razy więcej oraz pożary hal przemysłowych. Komendant Główny przekazał, że w związku z tą sytuacją daje większą swobodę Komendantom Powiatowym/Miejskim PSP i Komendantom Wojewódzkim w ustalaniu minimum operacyjnego. Zwiększenie minimum powinno być wyprzedzająco co do prognoz IMGW. Ten temat powinien dotyczyć stanowisk kierowania.

Następnie Komendant Główny PSP poinformował, że zniesiona jest blokada przyjęć do PSP. Komendant Gustaw Mikołajczyk przypomniał, że działania ratownicze pod napięciem może prowadzić tylko w stanach wyższej konieczności tj. ratowanie życia, w pozostałych przypadkach tylko po otrzymaniu potwierdzania z Zakładu Energetycznego o odłączeniu prądu.

Zagadnienia doskonalenia zawodowego przedstawił nadbryg. Piotr Kwiatkowski na wszystkich poziomach w związku z planowanym wejściem w życie ustawy deregulacyjnej. Komendant Główny zaznaczył, że zdanie egzaminu Z-23 nie gwarantuje uzyskania I-go stopnia aspiranckiego. St. bryg. Gustaw Włodarczyk omówił Zasady Organizacji i Doskonalenia Zawodowego w PSP, które będą się opierały na punktach edukacyjnych.

Poruszony został również problem wypłat rekompensaty dla członków OSP w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra SW. Następnie nadbryg. Marek Kowalski omówił aktualne zagadnienia logistyczne dotyczące m.in. współfinansowania systemu ratowniczego w Polsce przez UE oraz organizację zakupów przedmiotów umundurowania. Następnie Dyrektor Biura Kadr poinformował, że od 19 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o PSP, która dotyczyła art. 28, 71d, art. 88 ust. 2 i art. 114 ust. 3. Zaznaczono, że w związku ze zmianą art. 28 ust. 14 istnieje konieczność zmiany rozporządzenia w sprawie przyjęcia do służby. Dyrektor przypomniał, że nowelizacja art. 88 obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., na dzień 25.08.2015 r. brak jest sygnałów o niedoborze środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP.

Tomasz Podolski
Wiceprzewodniczący ZK ZZS Florian

1

2