Minister Teresa Piotrowska: od 2016 roku podwyżki dla służb podległych MSW

- Na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przeznaczona zostanie kwota ok. 390 mln. zł – poinformowała na konferencji po Radzie Ministrów szefowa MSW.

Od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. Minister Teresa Piotrowska podała, że kwota ta przełoży się na wzrost wynagrodzenia o ok. 4 proc. dla funkcjonariuszy i ok. 6 proc. dla pracowników cywilnych.


- Zgodnie z sugestiami związków zawodowych wszystkich służb podległych MSW, podczas Forum Dialogu Społecznego, nie będą to podwyżki przyznawane równo na każdy etat – zaznaczyła szefowa MSW. Wyjaśniła, że cała kwota zostanie podzielona na wszystkie służby, a następnie komendanci przekażą je podległym jednostkom. Na poziomie jednostek powiatowych, komendanci służb, po konsultacjach ze związkami zawodowymi, będą decydowali o kwocie podwyżki na poszczególne stanowiska.
Większa pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg. Podwyżki otrzymają także pracownicy cywilni resortu spraw wewnętrznych.

***
Przypomnijmy, że funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 r. oraz w 2012 r. W roku 2012 funkcjonariusze Policji, SG, PSP i BOR (również żołnierze zawodowi) byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec „zamrażania” wynagrodzeń w całej sferze budżetowej.
MSW chce motywować i zachęcać funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Dlatego od 2015 r. strażakom, policjantom, strażnikom granicznym i funkcjonariuszom BOR przyznano wyższe dodatki za wysługę lat. Funkcjonariusze, którzy dłużej pozostaną w służbie, dostaną wyższe dodatki. W samym 2015 r. MSW uruchomiło na ten cel środki finansowe w wysokości ponad 31 mln zł.
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13583,Minister-Teresa-Piotrowska-od-2016-roku-podwyzki-dla-sluzb-podleglych-MSW.html
KPRM o podwyżkach dla policjantów i żołnierzy
Wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak i minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska poinformowali we wtorek o zwiększeniu wynagrodzeń dla służb mundurowych. Na podwyżki służbom podległym MON rząd przeznaczy 340 mln zł. Służby podległe MSW otrzymają dodatkowo 390 mln zł.
"To są wiadomości bardzo oczekiwane przez żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortów podległych ministrom obrony i spraw wewnętrznych, którzy zarabiają bardzo mało i zamykają stawkę, jeśli chodzi o wynagrodzenia w szeroko rozumianej administracji" - powiedział minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.
Dla kogo podwyżki?

Decyzje dotyczące wysokości podwyżek dla służb, zaakceptowane przez premier Ewę Kopacz dotyczą roku 2016. Wicepremier Siemoniak dodał jednak, że intencją rządu jest, aby w latach następnych wynagrodzenia systematycznie wzrastały.

W ramach budżetu Ministra Obrony Narodowej w roku 2016 na podwyżki będzie przewidziane 340 mln zł, z czego:

215 mln zł będzie przeznaczone na podwyżki dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Kontrwywiadu Wojskowego,
125 mln będzie przeznaczone na podwyżki dla pracowników wojska.

Na wzrost wynagrodzeń służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w 2016 roku na zostanie przeznaczone dodatkowo ok. 390 mln, co pozwoli na podwyżkę wynagrodzeń dla funkcjonariusza średnio o 4 proc., a dla pracownika cywilnego o 6 proc.
Rozmowy w duchu dialogu

Wicepremier Siemoniak zwrócił uwagę, że obliczając zapowiadane podwyżki przyjęto inną zasadę niż w 2012 roku, kiedy każdy żołnierz i funkcjonariusz otrzymał 300 zł podwyżki. „ Tym razem konsultując się ze stroną społeczną – związkami zawodowymi ( służby podległe MSW) i mężami zaufania (służby podległe MON) uznaliśmy, że będziemy wspólnie wypracowywali zasady tej podwyżki tak, aby rozwiązać różne problemy, które się przez lata nawarstwiły”- mówił minister obrony narodowej.

Minister Piotrowska przypomniała, że w MSW działa Forum Dialogu Społecznego. Jak dodała podwyżki nie mają rozkładać się po równo na każdy etat. Pieniądze mają być dzielone oddolnie. Komendanci główni otrzymali propozycje kwot na swoje służby. Będą je przekazywali do komend powiatowych i tam wspólnie ze związkami zawodowymi będą decydowali o tym, jakie to będą podwyżki na poszczególne stanowiska.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/podwyzki-dla-policjantow-i-zolnierzy-od-2016-roku.html