23 lipca 2015 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się pikieta protestacyjna służb mundurowych. W pikiecie wzięło udział około 5 tysięcy funkcjonariuszy służb mundurowych.

1

2

Zgodnie z ustalonym scenariuszem pikieta rozpoczęła się od zbiórki poszczególnych formacji mundurowych. Następnie sformułowano czoło pochodu poprzedzanego przez czerwony autobus, na którym zainstalowano nagłośnienie. Pochód protestujących przemaszerował pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie nastąpiły wystąpienia liderów poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Po raz pierwszy w tej grupie wystąpili Celnicy.pl ze swoim przewodniczącym Sławomirem Siwym. Protest rozpoczął wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Józef Partyka, który rozgrzał zebranych pytaniami związanymi z odbieraniem przysługujących praw funkcjonariuszy i wieloletnim brakiem waloryzacji wynagrodzeń. Po wystąpieniu kierującego protestem, przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Grzegorza Nemsa, przystąpiono do odczytania rot ślubowania poszczególnych służb mundurowych. W międzyczasie zostały rozwinięte i ustawione klepsydry zawierające nazwiska funkcjonariuszy poległych w służbie.

3

4

Odczytano petycje protestujących służb mundurowych do Prezesa Rady Ministrów
Rozwinięto hasło główne pikiety. Funkcjonariusze i Pracownicy Więziennictwa oraz Straży Granicznej rozłożyli karimaty, na których się ułożyli, co miało symbolizować fakt rozłożenia służb mundurowych na łopatki przez rząd. Następnie przemawiali reprezentanci poszczególnych organizacji związkowych, po czym delegacja protestujących z Grzegorzem Nemsem na czele skierowała się do budynku KPRM. O postępach rozmów informowano zgromadzonych. Jednocześnie podano informację o dalszych przewidywanych działaniach protestacyjnych.

5

6

O godzinie 13-tej nastąpiło zakończenie pikiety.

pdfPetycja do Pani Premier

 

pdf Podziękowanie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów