W dniu 25 czerwca 2015 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian”. Na wstępie posiedzenia Zarząd Krajowy podziękował byłemu członkowi Prezydium kol. R. Słowikowskiemu za wieloletnią dobrą pracę na funkcji wiceprzewodniczącego ZK ZZS Florian.

1  2

Następnie Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian” podsumował działania organizacyjne oraz sam przebieg manifestacji, która odbyła się 18 kwietnia br. w ramach marszu gwieździstego. Dokonano analizy i oceny aktualnej sytuacji jaka jest w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Poinformował, że zbliża się spotkanie z Panią Teresą Piotrowską w ramach Forum Dialogu Społecznego i w związku z tym strona związkowa oczekuje po tych spotkaniach konkretnych zapewnień ze strony rządowej m.inn. o wzroście uposażeń na 2016 rok. Jeżeli nie dojdzie podczas tego spotkania do jasno sformułowanych pisemnych zapewnień strony rządowej nasz związek będzie gotów do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia wszelkich form protestu w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W związku z ustaleniami z ostatniego posiedzenia FZZSM Przewodniczący ZK zaapelował o wypełnienie ankiet, które znajdują się na stronie ZZS "Florian" dot. preferowanych form protestu. Dyskutowano również na temat inicjatywy oddolnej realizowanej w ramach Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Poruszono również kwestię umundurowania strażaków oraz bardzo długiego okresu oczekiwania na efekty prac zespołu który miał przygotować nowelizacje przepisów w tym zakresie. Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawierająca odpowiedź na postulaty przedstawione podczas manifestacji w dniu 18 kwietnia br.

W dalszej części posiedzenia odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biura Operacyjnego MENTOR SA Stanisławem Szwedem, który przybliżył zebranym nowy produkt ubezpieczeniowy dot. L4. Zarząd Krajowy ZZS "Florian" podjął decyzję o upoważnieniu Przewodniczącego do podpisania umowy, która daje możliwość funkcjonariuszom PSP skorzystania z kolejnej oferty ubezpieczenia z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

3  4

W drugiej części posiedzenia udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza, Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego, Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP bryg. Jacka Borowskiego, Dyrektora Biura Logistyki bryg. Zbigniewa Surala, a także Doradcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusza Królika.

5  6

7  8

Komendant Główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz poinformował, że w senacie została w dniu wczorajszym przyjęta ustawa m.in. związanej ze wzrostem uposażeń z tytułu wysługi lat. Przyjęta wczoraj nowelizacja ustawy o PSP stanowi zmiany w trzech obszarach:
- w kwestii naboru do służby,
- podniesienia kwalifikacji i związanych z tym prawem do urlopu,
- wzrost uposażeń z tytułu wysługi lat.
Wyjaśnił również, że podczas konstruowania budżetu na 2016 rok należy uwzględnić w założeniach zmianę stawki VAT, który w przyszłym roku w częściach związanych z wyposażeniem przechodzi z 8 % do 23 %.
Następnie poinformował zebranych, że na ukończeniu jest proces legislacji dot. umundurowania funkcjonariuszy PSP. W rozporządzeniu zmienia się umundurowanie koszarowe oraz umundurowanie specjalne, które zostało podzielone odpowiednio na ciężkie i lekkie. Projekt Rozporządzenia MSW zmieniającego Rozporządzenie MSW o umundurowaniu strażaków PSP został przekazany na ręce Przewodniczącego ZZS "Florian" Krzysztofa Oleksaka do zaopiniowania przez stronę związkową. Poniżej publikujemy treść projektu rozporządzenia i prosimy na nadsyłanie swoich opinii i uwag (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

9  10

Zarząd Krajowy ZZS "Florian" od wielu lat domagał się unowocześnienia i zmian w zakresie umundurowania noszonego podczas akcji przez strażaków PSP, z zadowoleniem więc  przyjął fakt iż prace w tym zakresie zbliżają się do końca. Według Komendanta Głównego PSP na wymianę umundurowania będzie przewidziany kilkuletni okres przejściowy. Zarząd Krajowy zaproponował aby zastrzec wzór nowego umundurowania wyłącznie dla funkcjonariuszy PSP oraz żeby przywrócić zapis o tym, iż o umundurowaniu na miejscu działań ratowniczo - gaśniczych decyduje bezpośrednio KDR. Przy okazji zmiany przepisów umundurowania omówiono również potrzebę zmiany przepisu dot. BHP.

Odnośnie przepisu kwalifikacyjnego KG PSP poinformował, że zbliża się proces konsultacji w tym zakresie, w najbliższym czasie odpowiedzialny za przygotowanie projektu przepisu nadbryg. G. Mikołajczyk będzie gotów do odbycia konsultacji ze stroną społeczną. Następnie Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP bryg. Jacek Borowski poinformował, że planuje się zakończenie realizacji szkoleń uzupełniających na koniec 2016 roku. W tym też roku zmienią się kompetencje dot. zakresu szkolenia dla Szkół Aspirantów oraz Ośrodków Szkolenia. Szkolenia Zawodowe przez Szkoły Aspirantów a szkolenia specjalistyczne przez Szkoły Aspirantów przy niewielkim udziale Ośrodków Szkolenia. Na koniec Przewodniczący ZK ZZS "Florian" Krzysztof Oleksak zwrócił się do Pana Komendanta Głównego PSP o podjęcie działań i wsparcie w pozytywnym załatwieniu bardzo trudnych sytuacji które w ostatnim czasie wystąpiły na terenie woj. warmińsko -mazurskiego oraz łódzkiego.

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian
Krzysztof Oleksak

pdfProjekt rozporządzenia MSW zmieniającego umundurowanie strażaków PSP

pdfOdpowiedź MSW na petycje z 18.04.2015