Poniżej zamieszczamy komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze spotkania prezydiów central organizacji związkowych będących członkami  federacji z Panią Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską oraz plan działań federacji wypracowany na w/w spotkaniu.

pdfSpotkanie Federacji ZZSM z Panią Minister SW

pdfPlan działań Federacji