W dniu 10 marca 2015 roku Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych podjęło decyzję o przeprowadzeniu 18 kwietnia br., ogólnokrajowej manifestacji w Warszawie.

Decyzję poparli przedstawiciele wszystkich związków zrzeszonych w OPZZ. Przyczyną organizacji demonstracji jest brak realizacji przez rząd postulatów związkowych. OPZZ domaga się między innymi walki z umowami śmieciowymi, wyższych płac w budżetówce, wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej czy zapewnienia możliwości przechodzenia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn. Związkowcy domagają się też rozwiązania problemów w poszczególnych branżach w których panuje duże niezadowolenie z polityki rządu. Do udziału w manifestacji OPZZ zaprasza też przedstawicieli innych związków zawodowych.

2

3

Koalicja PO-PSL nie spełnia swoich obietnic. Rządy Donalda Tuska i  Ewy Kopacz deklarowały, że będzie żyło się lepiej. Tymczasem wzrost gospodarczy jest konsumowany przez najbogatszych. Rośnie skala bezwzględnego ubóstwa, utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia, płace w sferze budżetowej są zamrożone od sześciu lat. Kilka milionów pracowników zmuszono do pracy na umowach „śmieciowych". Brakuje poczucia stabilności w życiu zawodowym i rodzinnym.   Sytuacja taka wywołuje wiele protestów w poszczególnych zakładach pracy i całych branżach. Jesteśmy solidarni z uczestnikami trwających protestów !

OPZZ inicjuje wiele działań mających na celu rozwiązanie  nabrzmiałych problemów pracowniczych i społecznych. Zwracaliśmy uwagę na trudną sytuację setek tysięcy polskich rodzin. Zgłaszaliśmy propozycje naprawy, składaliśmy inicjatywy ustawodawcze w Parlamencie. Niestety, zdecydowana większość postulatów nie została nawet rozpatrzona. Premier Rządu nie reaguje, na przekazaną przez trzy centrale związkowe, propozycje podjęcia rozmów o najważniejszych problemach pracowniczych To wszystko zmusza nas do bardziej radykalnych działań i rozpoczęcia przygotowań do przeprowadzenia manifestacji w Warszawie w dniu 18 kwietnia br. Do udziału w manifestacji zapraszamy wszystkie związki zawodowe.

Prezydium OPZZ

pdfPismo do Przewodniczących OCC

pdfUchwała Prezydium - Manifestacja