W dniu 6 marca 2015 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyło się posiedzenie Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian".

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście, w tym Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak oraz członkowie Prezydium Zarządu Krajowego: Jarosław Nowak, Artur Barnaś, Tomasz Jelonek. Tematami omawianymi w czasie posiedzenia Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego były:

  • uzgodnienie stanowiska w sprawie sygnalizowanych od wielu miesięcy stronie służbowej problemów w PSP na terenie województwa łódzkiego – omówienie możliwych do podjęcia działań dotyczących m.in. dyskryminacji województwa łódzkiego w podziale środków na podniesienie dobowych stanów osobowych w jednostkach interwencyjnych, utrudniania prowadzenia działalności związkowej, poważnych nieprawidłowości w jednostkach PSP na terenie województwa: KP PSP w Łowiczu oraz KP PSP w Radomsku;
  • omówienie działań Związku dotyczących ogólnokrajowych problemów w służbie: brak podwyżek uposażeń, niedoszacowanie budżetów jednostek organizacyjnych PSP, odnowienie rozwiązań przewidzianych w załączniku nr 6 rozporządzenia kwalifikacyjnego, które wygasły z dniem 31 grudnia 2013 r. (możliwość obejmowania niektórych stanowisk przez aspirantów i podoficerów) - inicjatywa ustawodawcza oraz przygotowanie do ewentualnej akcji protestacyjnej;
  • poprawa pracy Prezydium i Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” – przygotowanie szerokiej akcji informacyjnej.

1m

 

2m

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” odniósł się do ogólnej sytuacji w PSP, w tym występujących problemów, które były sygnalizowane m.in. w czasie spotkania z Panią Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską, jak również do znanej sytuacji i problemów na terenie województwa łódzkiego. Przewodniczący ZK przekazał obecnym członkom Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego całościową informację o podjętych dotychczas przez Prezydium i Zarząd Krajowy Związku działaniach w sprawach dotyczących zgłaszanych problemów w woj. łódzkim, w tym informację o spotkaniu w styczniu br. przedstawicieli Prezydium ZK z Komendantem Głównym PSP. Przewodniczący ZK zadeklarował dalszą pomoc i wsparcie dla Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego.Pomimo skierowanych zaproszeń w posiedzeniu nie wzięli udziału Komendant Główny PSP oraz Łódzki Komendant Wojewódzki PSP.

Tomasz Podolski
Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS ,,Florian”