W dniach 24-25 lutego 2015 roku w siedzibie Komendy Głównej PSP w Warszawie odbyło się szkolenie dla Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych

ZZS "Florian" oraz członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZS "Florian". Tematami omawianymi na szkoleniu były: organizacja WKR - zasady funkcjonowania WKR i KKR , prowadzenie kontroli (obszary działalności związkowej podlegające kontroli), prowadzenie dokumentacji oraz funkcjonowanie WKR i KKR w świetle Statutu ZZS "Florian" - interpretacja zapisów statutowych. 

2m

4m 

Organizatorem szkolenia była Krajowa Komisja Rewizyjna natomiast szkolenie prowadzili Jarosław Czarnowski - Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej OPZZ oraz Krzysztof Jędrachowicz - członek Komisji Statutowej ZZS ,,Florian” którym dziękuję za przedstawienie i omówienie ważnych zagadnień dla właściwego funkcjonowania komisji rewizyjnych związku.

Grzegorz Obara
Przewodniczący Krajowej Komisji rewizyjnej ZZS ,,Florian”