Poniżej zamieszczamy komunikat z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 4 marca 2014 roku.

pdfKomunikat