W dniu 10 lutego 2015 roku Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych, spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie spotkania poruszono kwestie związane m.in. z postulatem wypłaty waloryzacji uposażeń, zmianą zasad naliczania dodatku stażowego, a także budżetami komend w 2015 r. W spotkaniu udział brali przedstawicielami związków zawodowych NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Związku Zawodowego Strażaków „Florian” oraz Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W trakcie rozmów omawiane były również tematy dotyczące, organizacji stanowisk kierowania, ogólnie trudnej sytuacji finansowej w PSP w tym kontekście wskazywano iż coraz częściej dochodzi do sytuacji obniżania dodatków służbowych strażakom w zamian za podwyższenie grupy zaszeregowania czy awans w stopniu. Uczestniczący w spotkaniu KG PSP stwierdził że do takich sytuacji nie powinno dochodzić i zadeklarował iż najbliższym czasie skieruje w tej sprawie pismo.

Minister SW T. Piotrowska ponownie wyjaśniła, że nieprawdziwe są informacje o tym, iż resort pracuje nad zmianą w systemie naliczania emerytur mundurowych. Szefowa MSW zdementowała te informacje podkreślając, że Ministerstwo nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie. Zdecydowane stanowisko szefowej resortu spotkało się z uznaniem przedstawicieli związków zawodowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odnosząc się do postulatów związkowców podkreśliło, że w resorcie trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy resortu, które mają motywować i zachęcać do dłuższego pozostawania funkcjonariuszy w formacji. Aktualnie prace są na etapie konsultacji międzyresortowych, które zakończą się 13 lutego br. Niebawem projekt trafi do dalszych konsultacji ze związkami mundurowymi.

Minister Teresa Piotrowska zadeklarowała, że ustawa regulująca będzie traktowana priorytetowo i procesowana bez zbędnej zwłoki. W czasie spotkania szczegółowo omówiono kwestię finansowania zmian w zakresie dodatku stażowego (wzrost z 25% na 35%). Przypominamy, że zmiany zasad naliczania dodatku za wysługę lat obejmą funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSW – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Podczas spotkania w Ministerstwie związkowcy zgłaszali propozycje kontynuacji programu modernizacyjnego służb. Pani Minister stwierdziła iż trwają prace nad takim rozwiązaniem, sam program modernizacji wstępnie zaplanowany jest na lata 2016-2018. Ponadto w trakcie spotkania zgłaszano problemy występujące na terenie niektórych województw.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian"

pdf List do Pani Premier

pdfPismo MSW w/s zmian emerytalnych