W dniu 4 lutego 2015 r. w siedzibie KG PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W posiedzeniu udział brali:
- Grzegorz Nems, Tomasz Krzemiński (NSZZP),
- Czesław Tuła, Zbigniew Głodowski (NSZZFiPW),
- Krzysztof Oleksak, Artur Barnaś (ZZS Florian),
- Zbigniew Rogodziński, Dariusz Wojcieszek (NSZZPP).

W trakcie posiedzenia omawiano tematy związane planowanym podniesieniem uposażeń z tytułu wzrostu wysługi lat. Finansowanie podwyżki winno nastąpić z dodatkowych środków finansowych a nie jednie w ramach środków własnych poszczególnych służb. Przyjęcie takiego rozwiązania w ocenie członków Federacji może spowodować dalsze pogorszenie i tak trudnej sytuacji w budżetach służb podległych MSW. Ponadto w trakcie spotkania dyskutowano na tematy związane z kierunkami najbliższych działań Federacji tj., planowanym spotkaniem z T.Piotrowską - Minister SW oraz innymi wspólnymi działaniami. Omówiono również możliwe do realizacji scenariusze dotyczące spotkania z Minister SW. Wiele uwagi w trakcie dyskusji poświęcono możliwościom w zakresie wprowadzenia programu wieloletniego modernizacji służb. W trakcie posiedzenia omówiono również dotychczasowe wyniki prac zespołu międzyzwiązkowego, którego celem jest wypracowanie propozycji regulaminu Federacji oraz stanem przygotowań inicjatywy obywatelskiej. W dniu 10 lutego 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych planowane jest spotkanie ze związkami zawodowymi działającymi w strukturach PSP.


pdf Zaproszenie na spotkanie Minister Spraw Wewnętrznych