W dniu 25 listopada 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Haliny Krahelskiej oraz ,,Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej".

Uroczystość corocznie gromadzi przedstawicieli najwyższych władz, urzędów centralnych działających na rzecz ochrony pracy, posłów, senatorów, członków Rady Ochrony Pracy.


   

Konkursy te cieszą się wielkim prestiżem w środowisku ochrony pracy, a ich laureaci to osoby szczególnie wyróżnione i cenione w swoich środowiskach zawodowych. Konkurs wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej przez Głównego Inspektora Pracy to nagroda przyznawana za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Jak wielokrotnie podkreśla Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz to nagroda budząca najwyższy szacunek dla kompetencji, aktywności zawodowej, związkowej i społecznej w zakresie prewencji zagrożeń zawodowych i popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. Jednym z tegorocznych laureatów konkursu został Krzysztof OLEKSAK, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków ,,Florian".


   

Przewodniczący jest wieloletnim, bardzo aktywnym działaczem związkowym i społecznym zajmującym się problematyką prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w strukturach straży pożarnej. W dotychczasowej pracy związkowej i społecznej kolega Krzysztof Oleksak stara się popularyzować wiedzę o bezpieczeństwie pracy, co ma istotne znaczenie dla strażaków. Ponadto inicjuje wiele przedsięwzięć związanych z tematyką prawa pracy jak np. seminaria czy ćwiczenia praktycznego zastosowania prawa pracy i bhp dla służby PSP. Druga część uroczystości poświęcona została przyznaniu wyróżnień i statuetek Mecum Tutissimus Ibis (,,Ze mną będziesz najbezpieczniejszy") w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej", które wręcza Główny Inspektor Pracy i przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Konkurs adresowany jest do pracodawców, a jego założeniem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń. To konkurs, który dzisiaj nabiera szczególnego znaczenia w niełatwym czasie dla gospodarki i rynku pracy. Tym większe uznanie należy się nagrodzonym w konkursie pracodawcom.

Robert Słowikowski
Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian”