Informujemy że w dniu 28 października 2014 r., odbyło się KG Policji w Warszawie spotkanie założycielskie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

Poniżej publikujemy Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 28 października 2014 roku oraz Informację z posiedzenia FZZSM w dniu 22 października 2014 roku.

pdf Komunikat FZZSM z dnia 28.10.2014r

pdf Informacja FZZSM z dnia 22.10.2014r