W dniu 1 października 2014 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Poniżej zamieszczamy bieżące komunikaty Federacji.


pdf Komunikat FZZSM z dnia 1.10.2014r.

pdf Komunikat FZZSM z dnia 30.09.2014r.

pdf Komunikat łódzkiej FZZSM

pdf Pismo MSW w/s nagród i zapomóg