Poniżej zamieszczamy komunikat Federacji ZZSM z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej Sejmu RP w dniu 11 września 2014 r. dotyczącej rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich.


pdf Komunikat

word Projekt ustawy

pdf Poprawki do projektu ustawy