W dniach 25-26 sierpnia br. na zaproszenie ZZS „Florian" do Warszawy przylecieli przedstawiciele European Fire Fighters Unions Alliance (EFFUA) – Przewodniczący Pan Kim Nikula, reprezentujący Finlandię oraz sekretarz ds. rozwoju międzynarodowego Pan Mikael Svanberg reprezentujący Szwecję.Europejskie Porozumienie Związków Zawodowych Straży Pożarnej (EFFUA) jest niezależnym porozumieniem związków zawodowych łączących trzynaście krajów europejskich reprezentujących strażaków. W pierwszym dniu wizyty dyskutowano na tematy związane z sytuacją strażaków w różnych krajach europejskich, możliwościach wprowadzenia jednolitych norm i zasad w zakresie bezpieczeństwa pracy strażaków podczas działań ratowniczo – gaśniczych, szkolnictwa, ochrony zdrowia a także wynagrodzeń. Wiele uwagi w trakcie dyskusji poświęcono na omówienie możliwości wywarcia skutecznej presji na Komisję Europejską w celu ujednolicenia standardów dotyczących straży pożarnych obowiązujących w całej Europie oraz nadaniu zawodowi strażaka właściwego statusu i pozycji, przede wszystkim w kwestiach: wyposażenia w sprzęt, właściwej ochrony osobistej oraz płacowej. W trakcie rozmów szczegółowo omówiono możliwości dalszego zacieśnienia współpracy pomiędzy ZZS ,,Florian” a Europejskim Porozumieniem Związków Zawodowych Straży Pożarnej. W trakcie rozmów z Prezydium ZZS ,,Florian” Przewodniczący EFFUA Pan Kim Nikula poinformował, iż obecnie pracuje i skupia się nad wprowadzeniem wielu celów w obrębie EFFUA. Jednym z nich jest promocja niezależnych związków zawodowych dla zawodów pożarniczych we wszystkich krajach świata. Bardzo ważnym celem jest wcielenie najwyższych standardów i profesjonalizmu walki z pożarami w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Kolejnym celem jest zapewnienie jak najwyższego poziomu wynagrodzeń, warunków pracy i przejścia na emeryturę dla strażaków na całym świecie. Jednym z najważniejszych zdań wg. Pana Kima Nikuli jest promowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w służbie poprzez przyjęcie zasady bezpiecznej pracy, norm zatrudnienia i zapewnienie najnowocześniejszego sprzętu. Ważnym celem jest również dbanie o prawa społeczne i ekonomiczne swoich emerytów, w tym prawa do opieki zdrowotnej i zachowania wartości emerytur. Pan Kim Nikula poinformował, iż EFFUA dąży do tego, aby praca służb pożarniczych była dobrze postrzegana przez społeczności na całym świecie, sprzeciwiając się jednocześnie dyskryminacji ze względu na religię, rasę, płeć, orientację seksualną, zmianę płci, stan cywilny, niepełnosprawność, wiek lub działalność związkową. Delegacja przedstawicieli EFFUA spotkała się również z Przewodniczącym OPZZ Janem Guzem. Panowie rozmawiali o bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce, bieżących pracach i planach na przyszłość. W toku dyskusji szeroko omówiono współpracę międzynarodową dotyczącą organizacjami zrzeszających służby pożarnicze. W toku dyskusji szeroko omówiono dotychczasową współpracę międzynarodową dotyczącą organizacji zrzeszających służby pożarnicze.


 

Drugi dzień wizyty w Warszawie rozpoczął się spotkaniem z kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej, które reprezentowali Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski oraz Doradca Komendanta Głównego st. bryg. Ireneusz Królik. Rozmowy dotyczyły kwestii; rozwiązań organizacyjnych straży pożarnych funkcjonujących w poszczególnych krajach, wyposażenia w sprzęt pożarniczy oraz ochron osobistych ratowników a także obowiązujących zasad w zakresie bezpieczeństwa budynków.


   

Delegacja EFFUA miała również możliwość przyjrzeć się pracy Krajowego Centrum Koordynacji i Ratownictwa, które mieści się w Komendzie Głównej PSP. Prezentacja przygotowana dla gości z zagranicy obrazowała zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Duże zainteresowanie kierownictwa EFFUA wzbudziła wizyta w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie rolę gospodarza pełnił Prorektor ds. Naukowo - Dydaktycznych i Studenckich - bryg. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP.

Wizyta w SGSP była powodem do dyskusji, wymiany doświadczeń i porównania problematyki dotyczącej szkolnictwa w poszczególnych krajach. Prezentację dotyczącą uczelni, jej dorobku i zasad kształcenia przygotował mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński. W trakcie wizyty goście z zagranicy mieli również możliwość zwiedzenia laboratoriów, które znajdują się w SGSP, i na co dzień służą studentom w takcie procesu kształcenia.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”