W Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie w dniach 29-31 maj 2014r., odbył się VIII Kongres OPZZ, który połączony został z obchodami jubileuszu 30-lecia organizacji oraz nadaniem nowego sztandaru.

Podczas obrad dotychczasowy przewodniczący OPZZ, Jan Guz został ponownie wybrany na szefa związku. Oddano na niego 225 głosów z 239 głosów ważnych.  W kongresie wzięli udział przedstawiciele wszystkich branż z całego kraju oraz wielu gości z zagranicy, w tym sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Bernadette Segal.


 
 

Na pierwszym dniu obrad byli też między innymi szef Solidarności, Piotr Duda (po raz pierwszy w historii przewodniczący Solidarności odwiedził kongres OPZZ), przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka, minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący SLD, Leszek Miller oraz wicemarszałek Sejmu, Jerzy Wenderlich. Podczas rozpoczętego w czwartek kongresu J. Guz przedstawił szczegółowe sprawozdanie z czteroletniej kadencji szefa OPZZ. Przewodniczący J.Guz tłumaczył, dlaczego OPZZ opuściło komisję trójstronną. Dowodził, że dialog był pozorowany, a rząd wdrażał antypracownicze rozwiązania bez konsultacji ze stroną związkową. Jednocześnie Guz wskazał, że OPZZ w ciągu ostatnich 4 lat intensywnie pracował nad wieloma konkretnymi projektami mającymi na celu obronę praw pracowniczych. OPZZ nie tylko powstrzymało wiele działań antypracowniczych, ale też przyczyniło się do znacznego wzrostu płacy minimalnej, powstrzymania ofensywy antyzwiązkowej czy wdrożenia pakietu antykryzysowego. Przewodniczący J.Guz przedstawił też kilkanaście konkretnych inicjatyw związkowych z ostatnich miesięcy takich jak radykalne ograniczenie umów śmieciowych, podwyższenie płac w budżetówce, podwyższenie miesięcznej i ustalenie godzinowej płacy minimalnej, wprowadzenie dwóch dodatkowych stawek podatku PIT – 15 i 50%, ograniczenie umów na czas określony czy zmiana ustawy o zamówieniach publicznych tak, aby w przetargach firmy miały obowiązek zatrudnienia pracowników na etat. W piątek odbyła się debata na temat programu związku na najbliższe 4 lata który został ostatecznie przyjęty przez delegatów VIII Kongresu.


 
 

W trzecim dniu VIII Kongresu OPZZ odbył się panel z udziałem gości zagranicznych i krajowych „Czy możliwe jest kontynuowanie społecznego wymiaru Unii Europejskiej i Polski. Przewodniczący J.Guz wskazywał również że OPZZ powinno dążyć do zacieśnienia współpracy między przedstawicielami poszczególnych branż. Akcentował też dużą wartość współpracy między OPZZ a FZZ i Solidarnością. Delegatami naszego związku na VIII Kongres byli; kol. Aleksander Wesołowski, kol. Tomasz Podolski, kol. Lucjan Czerepak oraz kol. Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”
Krzysztof Oleksak