W dniu 7 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów trzech central związkowych działających w strukturach PSP tj., KSP NSZZ Solidarność, ZZS ,,Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

 

 
 
W trakcie spotkania omówiono stan prac nad porozumieniem z Komendantem Głównym PSP w/s przejęcia przez wszystkie związki zawodowe działające w PSP ubezpieczeń. Dyskutowano o rozwiązaniach które przyczynią się do właściwego przejęcia tego ważnego zadania, tak aby odbyło się to z jak największa korzyścią dla samych ubezpieczonych, zidentyfikowano główne zagrożenia jak i określono kierunki wspólnych działań. W tym kontekście wiele uwagi poświecono tematowi związanemu z funkcjonowaniem Fundacji poszkodowanym funkcjonariuszom ,,Solidarni” , zgodzono się iż właściwe funkcjonowanie fundacji jest to dla wszystkich central priorytetem i bardzo ważnym zadaniem. Jednym z punktów dyskusji były również tematy związane z niekorzystnymi dla funkcjonariuszy rozwiązaniami w zakresie zwolnień lekarskich czy też zmianami w systemie orzecznictwa. Ponadto w trakcie posiedzenia omawiano problematykę związaną z występowaniem na niektórych województwach problemach pomiędzy związkami oraz zastanawiano się nad sposobami ich unikania w przyszłości. Należy podkreślić iż dyskusja była konstruktywna i merytoryczna, zgodzono się iż takie spotkania winny odbywać się cyklicznie.
 
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian

pdf Informacja MENTOR SA

pdf Mentor porównanie ofert ochrona prawna OC dla PSP