W dniu 19 lutego 2014 roku Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przeprowadziła przed Sejmem RP pikietę. Protest był wyrazem sprzeciwu wobec ustawy, która obniża zasiłki chorobowe funkcjonariuszy i żołnierzy.

W myśl uchwalonej 24 stycznia przez Sejm ustawy żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej i Służby Więziennej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego tak, jak inni ubezpieczeni w systemie powszechnym. Przypominamy, że funkcjonariusze PSP chorują przeciętnie ok. osiem dni w roku, gdy w systemie powszechnych wskaźnik ten wynosi czternaście dni.


 
 

Delegacja z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazała Marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi - za pośrednictwem dyrektora jego gabinetu - petycję, w której domaga się odrzucenia niekorzystnej dla funkcjonariuszy ustawy.


  

Federacja przypomina, że MSW nie przedstawiło analiz i badań dotyczących wpływu warunków służby na zdrowie funkcjonariuszy, ani informacji o przyczynach absencji chorobowej mundurowych. Do zebranych przemawiali też politycy SLD Leszek Miller i Stanisław Wziątek oraz PiS Jarosław Zieliński a także Wiesława Taranowska z OPZZ i Tadeusz Chwałka z FZZ.


 

Zapewniali, że będą starali się usunąć nowe przepisy Mówili też, że obecne zmiany byłyby możliwe, gdyby funkcjonariusze dostali zapłatę za nadgodziny. Obecnie losy ustawy znajdują się w ,,rękach” senatorów – liczymy, że Senat RP nie przyjmie projektu ustawy zgodnie z rekomendacją Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP. Prezydium ZK ZZS Florian pragnie podziękować członkom ZZS „Florian” za udział w pikiecie oraz wzorowe zachowanie w trakcie zgromadzenia publicznego.

Krzysztof OLEKSAK
Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”