Poniżej zamieszczamy decyzję w sprawie organizacji pikiety pod Sejmem RP w dniu 19.02.2014 roku oraz komunikat w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.


pdf Komunikat

pdf Decyzja

pdf Posiedzenie Komisji MSW