Poniżej zamieszczamy informację wraz z opinią Senackiej Komisji Obrony Narodowej dotyczącej Ustawy o zwolnieniach lekarskich tzw. L-4, w której uczestniczyli przedstawiciele Federacji ZZSM.

Zamieszczamy również projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych MSW. Prosimy jednocześnie o przesyłanie swoich uwag i opinii do w/w projektu ustawy.


pdf Informacja FZZSM

pdf Opinia Senatu

pdf Projekt ustawy o komisjach lekarskich