W dniu 28 stycznia 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie robocze związków zawodowych z przedstawicielami resortu. Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania.


pdf Komunikat