Decyzja Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie głosowania posłów nad ustawą dot. L-4.


pdf Decyzja