Aktualności

27 wrzesień 2014

W dniu 25 września 2014 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”. Podczas posiedzenia Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z kontroli dotyczącej kampanii sprawozdawczo - wyborczej w związku.

16 wrzesień 2014

Poniżej zamieszczamy komunikat Federacji ZZSM z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej Sejmu RP w dniu 11 września 2014 r. dotyczącej rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich.

01 wrzesień 2014

Poniżej zamieszczamy komunikat Federacji ZZSM z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej w dniu 28 sierpnia 2014r.

28 sierpień 2014

W dniach 25-26 sierpnia br. na zaproszenie ZZS „Florian" do Warszawy przylecieli przedstawiciele European Fire Fighters Unions Alliance (EFFUA) – Przewodniczący Pan Kim Nikula, reprezentujący Finlandię oraz sekretarz ds. rozwoju międzynarodowego Pan Mikael Svanberg reprezentujący Szwecję.

20 sierpień 2014

Emerytury byłych policjantów i żołnierzy rosną nie tylko szybciej niż pensje ich kolegów w czynnej służbie. Zwiększają się również różnice między świadczeniami mundurowymi a tymi pobieranymi z ZUS. Średnia pensja w armii wzrosła od 2008 roku o ok. 7 proc.

03 sierpień 2014

W dniu 31.07.2014 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie robocze służące omówieniu uwag zgłaszanych do rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który był przedmiotem obrad Komisji Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 23.07.2014 r.

25 czerwiec 2014

W dniu 24 czerwca 2014 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego, Dyrektora Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomasza Zająca oraz Doradcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusza Królika.

12 czerwiec 2014

W dniu 12 czerwca 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem resortu. Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania.

01 czerwiec 2014

W Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie w dniach 29-31 maj 2014r., odbył się VIII Kongres OPZZ, który połączony został z obchodami jubileuszu 30-lecia organizacji oraz nadaniem nowego sztandaru.

23 maj 2014

W dniu 21 maja 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie robocze związków zawodowych funkcjonariuszy służb mundurowych z przedstawicielami resortu. Poniżej zamieszczamy informację ze spotkania oraz plakat dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r.