Aktualności

21 marzec 2014

W dniu 19 marca 2014 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego, Dyrektora Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomasza Zająca oraz Doradcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusza Królika.

09 marzec 2014

W dniu 7 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów trzech central związkowych działających w strukturach PSP tj., KSP NSZZ Solidarność, ZZS ,,Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

04 marzec 2014

Poniżej zamieszczamy komunikat z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 4 marca 2014 roku.

23 luty 2014

Senat RP w dniu 20 lutego 2014 roku stosunkiem głosów 51 do 25 przyjął ustawę zmieniającą zasady wypłacania uposażeń funkcjonariuszom przebywającym na zwolnieniach lekarskich. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta.

20 luty 2014

W dniu 19 lutego 2014 roku Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przeprowadziła przed Sejmem RP pikietę. Protest był wyrazem sprzeciwu wobec ustawy, która obniża zasiłki chorobowe funkcjonariuszy i żołnierzy.

19 luty 2014

Śpiewali premierowi piosenki Perfectu i Kaczmarskiego. W ten sposób kilkuset związkowców służb mundurowych protestowało przed Sejmem.

16 luty 2014

W dniu14 lutego Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

10 luty 2014

W dniu 10.02.2014 roku w sali konferencyjnej OISW w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Poniżej zamieszczamy komunikat Federacji ZZSM z przebiegu konferencji.

10 luty 2014

Decyzja Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie głosowania posłów nad ustawą dot. L-4.

05 luty 2014

Poniżej zamieszczamy decyzję w sprawie organizacji pikiety pod Sejmem RP w dniu 19.02.2014 roku oraz komunikat w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.