Aktualności

19 kwiecień 2015

W dniu 18 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się manifestacja z udziałem członków ZZS Florian. Kolumna manifestujących strażaków ruszyła z pod budynku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie wcześniej została na ręce Komendanta Głównego PSP złożona petycja z postulatami związku. 

16 kwiecień 2015

W dniu 15 kwietnia 2015 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie Pani Minister Teresy Piotrowskiej z Przewodniczącym Zarządu Krajowego ZZS Florian Krzysztofem Oleksakiem, któremu towarzyszyli Wiceprzewodniczący Jarosław Nowak i Artur Barnaś. Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżących spraw dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.

08 kwiecień 2015

Poniżej zamieszczamy odpowiedź otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącą uwag  wniesionych przez ZZS „Florian” do projektu zmian w Ustawie o PSP art. 88 ust. 2.

03 kwiecień 2015

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” składa Wszystkim strażakom i pracownikom pożarnictwa, emerytom i rencistom pożarnictwa, a szczególnie wszystkim zrzeszonym w strukturach naszego Związku i serdeczne życzenia błogosławionych Świąt. Niech przyniosą one wytchnienie od codziennych trosk oraz będą pełne pokoju i radości, wypełnione szczęściem i spędzone w gronie rodziny i przyjaciół.

01 kwiecień 2015

W związku z rozpowszechnianymi w ostatnim okresie czasu informacjami w/g których w resorcie finansów pracuje zespół którego zadaniem jest opracowanie zmian w ustawie emerytalnej służb mundurowych

22 marzec 2015

W dniu 19 marca 2015 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian”. W trakcie posiedzenia Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian” Krzysztof Oleksak zrelacjonował ostatnie spotkanie z Panią Teresą Piotrowską - Minister Spraw Wewnętrznych, które miało miejsce w dniu 10 lutego 2015 roku.

11 marzec 2015

W dniu 10 marca 2015 roku Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych podjęło decyzję o przeprowadzeniu 18 kwietnia br., ogólnokrajowej manifestacji w Warszawie.

09 marzec 2015

W dniu 6 marca 2015 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyło się posiedzenie Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian".

25 luty 2015

W dniach 24-25 lutego 2015 roku w siedzibie Komendy Głównej PSP w Warszawie odbyło się szkolenie dla Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych

11 luty 2015

W dniu 10 lutego 2015 roku Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych, spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych Państwowej Straży Pożarnej.