Aktualności

12 styczeń 2017

W dniu 10 stycznia 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Przewodniczącego KSP NSZZ „Solidarność”.

05 styczeń 2017

W dniu 4 stycznia 2017 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie wypracowania stanowiska dotyczącego propozycji MSWiA w sprawie podziału środków na wynagrodzenia przewidzianego w 2017 roku w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarneji Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

31 grudzień 2016

Poniżej zamieszczamy informację NSZZ Policjantów ze spotkania.

29 grudzień 2016

Publikujemy Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 28 grudnia 2016 roku

24 grudzień 2016

Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia, które w polskiej tradycji zawsze związane są z rodzinną atmosferą, ciepłem i wspólnotą wigilijnego stołu.

21 grudzień 2016

W dniu 19 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych,

15 grudzień 2016

W dniu 14 grudnia 2016 roku Sejm RP uchwalił „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

14 grudzień 2016

W dniu 13 grudnia 2016 roku w gmachu Sejmu RP w sali im. Jacka Kuronia odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji sejmowych

07 grudzień 2016

Federacja ZZSM wystąpiła do Prezydenta Andrzeja Dudy w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061).

01 grudzień 2016

W dniu 30 listopada 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.