Aktualności

26 styczeń 2018

W dniu 25 stycznia 2018 r. na terenie Sejmu RP przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w składzie: Marcin Kolasa - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian oraz Benedykt Nowak – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów spotkali się z Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiuszem Czartoryskim.

18 styczeń 2018

Poniżej zamieszczamy treść odpowiedzi, jakiej udzielił Sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński na interpelację złożoną przez posła Tomasza Rzymkowskiego.

15 styczeń 2018

Poniżej publikujemy wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.

11 styczeń 2018

W dniu 10 stycznia 2018 r. na terenie Sejmu RP przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w składzie: Marcin Kolasa – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Rafał Jankowski – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian, Krzysztof Hetman – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Benedykt Nowak – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i Jarosław Ćmiel – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa uczestniczyli w spotkaniach z reprezentantami Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Klubu Poselskiego Kukiz’15 a także Koła Poselskiego Wolni i Solidarni.

08 styczeń 2018

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpiła do klubów parlamentarnych i kół poselskich z wnioskiem o spotkania, podczas których zostaną omówione najistotniejsze problemy nurtujące środowisko służb mundurowych oraz przedstawione propozycje zatrzymania niepokojącego trendu braku nowych kandydatów do służb oraz poprawy sytuacji już służących funkcjonariuszy.

29 grudzień 2017

Nowy Rok niech niesie ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący czas.

29 grudzień 2017

W dniu 27 grudnia 2017 r. w KG PSP odbyło się spotkanie dotyczące prac nad zmianami umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaków.

23 grudzień 2017

W dniu 21 grudnia 2017 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marka Jasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel.

12 grudzień 2017

Poniżej publikujemy pismo Komendanta Głównego PSP zapraszające na spotkanie poświęcone omówieniu stanu prac oraz perspektyw wdrożenia nowych wzorów umundurowania specjalnego dla strażaków PSP.

30 listopad 2017

W związku z informacjami o poleceniu zbierania danych dotyczących przewodniczących wszystkich szczebli struktur związkowych zostało wystosowane wystąpienie do Komendanta Głównego PSP.