Aktualności

24 grudzień 2019

 

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

23 grudzień 2019

23 grudnia 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było uzgodnienie zasad rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, planowanych od 1 stycznia 2020 r. w wysokości przeciętnie 500 zł brutto na etat (z uwzględnieniem nagrody rocznej w wysokości 37,97 zł).

19 grudzień 2019

We wtorek (17 grudnia br.) w MSWiA odbyło się spotkanie ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

11 grudzień 2019

Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z Porozumieniem z dnia 8 listopada 2018 r. funkcjonariusze służb mundurowych, w tym strażacy PSP powinni otrzymać podwyżkę uposażeń w wysokości przeciętnie 500 zł brutto (wraz z nagrodą roczną).

05 grudzień 2019

Premier Mateusz Morawiecki powołał z dniem 5 grudnia brygadiera Andrzeja Bartkowiaka na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

04 grudzień 2019

W środę (4 grudnia br.) minister Mariusz Kamiński wraz z wiceministrem Maciejem Wąsikiem spotkali się z przedstawicielami z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

29 listopad 2019

 

26 listopad 2019

Maciej Wąsik został nowym sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akt powołania, podpisany przez premiera Mateusza Morawieckiego, wręczył w poniedziałek (25 listopada br.) minister Mariusz Kamiński.

19 listopad 2019

W dniu 15 listopada 2019 r. w Pałacu Prezydenckim Pan Mariusz Kamiński odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy powołanie na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

15 listopad 2019

W dniu 27 listopada 2019 r. wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które zostają wprowadzone opublikowanym w dniu 12 listopada 2019 r. rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 października 2019 r. (Dz. U. z dnia 12.11.2019 r., poz. 2179).
Jedną z istotnych zmian jest zaliczanie do czasu służby tylko części czasu zadysponowania strażaków do działań (zarówno ratowniczych jak i ćwiczeń) prowadzonych w ramach odwodów operacyjnych oraz podczas delegowania strażaków do pełnienia służby poza granicami państwa (np. w grupie ratowniczej utworzonej do udziału w działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub akcji humanitarnej, a także w szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych).

Wymieniona wyżej zmiana została wprowadzona pomimo negatywnej opinii wyrażonej przez Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. W załączeniu opinia wyrażona w piśmie ZKP-1603/19/19 z dnia 25.04.2019 r. oraz odpowiedź MSWiA z dnia 09.08.2019 r. (pismo znak DP-WL-0231-154/2019/MZ).
Kolejną z ważnych zmian jest możliwość wprowadzenia na niektórych (niesprecyzowanych przez ustawodawcę) stanowiskach służbowych zarówno przez przełożonych jak i na wniosek strażaka innych niż np. przewidziane regulaminem służby godzin rozpoczęcia i zakończenia służby, obejmujących nieprzerwanie osiem godzin na dobę między godzinami 7:00 a 21:00. Ustawodawca jako uzasadnienie takich działań ze strony przełożonego wskazuje konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki lub charakter wykonywanych zadań natomiast motywowanie wniosku ze strony strażaka mogą stanowić szczególnie uzasadnione przypadki osobiste.
Również w tym zakresie Zarząd Krajowy ZZS „Florian” artykułował zagrożenia i wskazywał na możliwe negatywne skutki. Nieprecyzyjne oraz nacechowane szeroką uznaniowością zasady korzystania z ww. regulacji rozporządzenia mogą powodować, iż w istocie założenia ustawodawcy, o których mowa piśmie MSWiA z dnia 09.08.2019 r.) w praktycznym zastosowaniu mogą zostać wypaczone.
Zmiany wprowadzone wymienioną regulacją będą więc przedmiotem monitorowania przez struktury Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, a także dalszych uwag i wniosków formułowanych do kierownictwa służbowego PSP.

Poniżej publikujemy:
1. Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP
5. Stanowisko ZK ZZS „Florian” z dnia 25 kwietnia 2019 r.
6. Odpowiedź MSWiA z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”