Aktualności

13 styczeń 2021

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” przekazuje poniżej informacje dotyczące dostępnych form kontaktu oraz lokalizacji Terenowych Zespołów ZER MSWiA. Z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2/COVID-19 szczególnie ważne jest wykorzystywanie zdalnych form kontaktu. Niezbędne informacje publikujemy w piśmie Dyrektor ZER MSWiA skierowanym do Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

Pismo ZER-0750-8/2020

 

logo ZER MSWiA

23 grudzień 2020

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 Roku składam wszystkim strażakom i pracownikom Państwowej Straży Pożarnej, emerytom i rencistom pożarnictwa, szczególnie wszystkim zrzeszonym w strukturach naszego Związku, a także funkcjonariuszom bratnich służb mundurowych najlepsze i najgorętsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zamierzeń osobistych i zawodowych a nade wszystko zdrowia. Niech ten szczególny czas będzie wytchnieniem od codziennych trosk oraz czasem pokoju i radości, wypełnionym szczęściem, spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian

katka 2020

18 grudzień 2020

W dniu 17 grudnia 2020 r. odbyło się on-line posiedzenie European Fire Fighters Unions Alliance /EFFUA/, którego Związek Zawodowy Strażaków „FLORIAN” jest członkiem.

08 grudzień 2020

W dniu 7 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych, na którym głównym tematem była dyskusja nad założeniami przedstawionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zmiany ustawy emerytalnej funkcjonariuszy – w szczególności tzw. art. 15a obejmującej obecnym kształcie funkcjonariuszy resortu SWiA, w tym strażaków PSP przyjętych do służby w latach 1999 – 2003.

W obradach Podzespołu udział brali przedstawiciele resortów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów. Stronę rządową reprezentowali: Maciej Wąsik - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami: Władysławem Budzeniem – Dyrektorem Departamentu Budżetu MSWiA, Mariuszem Cichomskim –  Dyrektorem Departamentu Porządku Publicznego;  Michał Woś - Wiceminister Sprawiedliwości, Piotr Dziedzic - Wiceminister Finansów. Na posiedzeniu obecny był Wiesław Szczepański - Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Andrzej Rozenek - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” reprezentowali Krzysztof Jędrachowicz oraz Jarosław Nowak – Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”

Wiceminister Maciej Wąsik przedstawił rozwiązania zawarte w projekcie roboczym ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z dnia 9 listopada 2020 r. i przyczyny, dla których podjęto prace w tym zakresie wynikające ze zobowiązania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. Poinformował również, że niezwłocznie w formie zaproponowanej przez MSWiA projekt ma zostać zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, po czym nastąpi oficjalna droga uzgodnień resortowych i międzyresortowych, w tym możliwość zaopiniowania przez stronę społeczną w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych.

Następnie uwagi do projektu roboczego przedstawili przewodniczący związków zawodowych działających w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej oraz Służbie Celnej. W imieniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” głos w dyskusji przedstawił Wiceprzewodniczący Krzysztof Jędrachowicz odnosząc się do wspólnego stanowiska związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 listopada br.

Wiceminister Maciej Wąsik pomimo podniesionych w czasie posiedzenia podzespołu RDS uwag poinformował jednak, że bez ich uwzględnienia w zaprezentowanym przez MSWiA kształcie zostanie przesłany do  Pana Łukasza Schreibera - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” po skierowaniu projektu ustawy do opiniowania ponownie przestawi uwagi oraz będzie podejmował działania w celu ich jak najpełniejszego uwzględnienia.

 

 

Krzysztof Jędrachowicz

Wiceprzewodniczący – Sekretarz

ZK ZZS „Florian”

01 grudzień 2020

Poniżej zamieszczamy wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowane do Pana Mariusza Kamińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

27 listopad 2020

Poniżej zamieszczamy wspólne stanowisko trzech central związkowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej dotyczących uregulowania kwestii tzw. art „15a” ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy podległych MSWiA.

25 listopad 2020

W związku z sytuacją epidemiczną z jaką mamy do czynienia w Polsce, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, wraz z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w PSP, apelują o oddawanie osocza przez strażaków którzy przeszli chorobę COVID-19 lub mają potwierdzoną obecność przeciwciał w organizmie.

foto 1

 

 

foto 2

 

 

pdfPlik do pobrania - Apel (pdf)

 

Zdjęcie: Anna Sobótka – Przegląd Pożarniczy

 

04 listopad 2020

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę covidową, co oznacza, że funkcjonariusze służb mundurowych, jeśli trafili na kwarantannę lub izolację w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, otrzymają 100 proc. uposażenia. Wprowadzenie zmian w przepisach było konieczne, bowiem poprzednio obowiązujące rozwiązania straciły moc na początku września. Tym razem, choć rządzący w zmianach poszli o krok dalej i nowe regulacje wprowadzono do ustaw pragmatycznych konkretnych formacji, przepisy nie dotyczą wszystkich funkcjonariuszy, a poza katalogiem znaleźli się m.in. mundurowi z Służby Celno-Skarbowej.

foto1

W trakcie pierwszej fali epidemii koronawirusa, rząd – kolejnymi tarczami antykryzysowymi – wprowadził wiele doraźnych rozwiązań, które dostosowywały porządek prawny do nowych warunków z jakimi mieliśmy do czynienia. Wśród tych rozwiązań znalazły się m.in. pełnopłatne zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych trafili na kwarantannę lub zostali zarażeni i poddani izolacji. Z wielu problemów z jakimi – nie tylko w związku z pandemią – borykają się służby mundurowe wydawało się, że ta kwestia jest "załatwiona". Ku zaskoczeniu wielu, okazało się jednak, że rozwiązanie było… czasowe, a dokładnie obliczone na 180 dni. Tak więc od 5 września, zwolnienia lekarskie związane z Covid-19 znów powróciły do poziomu 80 proc., co dość szybko zostało dostrzeżone przez środowisko. Deklaracje MSWiA mówiące o tym, że sprawa ta zostanie pilnie załatwiona pojawiły się pod koniec września, a odpowiednie rozwiązania – o charakterze systemowym – znalazły się w projekcie tzw. ustawy covidowej, która po dość szybkiej legislacyjnej drodze została wczoraj podpisana przez prezydenta.

Przepisy ustawy zakładają, że 100-proc. płatne L-4 obowiązywać będą bez przerwy, a więc z mocą od 5 września. To jednak rodzi pytania co z mundurowymi, którzy przebywali na kwarantannie lub izolacji w tzw. międzyczasie, i otrzymywali nie 100 a 80 proc. uposażenia. Co do zasady wydaje się, że powinni oni otrzymać odpowiednie wyrównanie. Czy tak się stanie okaże się zapewne już niebawem, kiedy formacje wypracują odpowiednie rozwiązania w tym zakresie.

Zmiana na stałe

Związkowcy postulowali, by wprowadzane przepisy tym razem miały charakter systemowy, tak by można z nich był skorzystać także w innych sytuacjach. Tak też się stało i zmiany wprowadzono do treści ustaw pragmatycznych formacji. Zostali nimi objęci zostali funkcjonariusze policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz zawodowi wojskowi. Beneficjentem nowych przepisów są też strażnicy gminni i miejscy oraz strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych. Poza katalogiem służb uprawnionych do 100-proc. L-4 znaleźli się jednak mundurowi z Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Dlaczego pominięto tę grupę? Jak tłumaczył jeszcze na etapie prac w Sejmie, Sławomir Gadomski, wiceszef resortu zdrowia reprezentujący na posiedzeniu Komisji Zdrowia rząd, zmianami objęte mają zostać służby, które "aktywnie włączają się w walkę z Covid-19". Podczas prac w senackiej Komisji Zdrowia pojawiła się wprawdzie próba dopisania do ustawy funkcjonariuszy SCS, jednak ostatecznie wobec nieuzyskania większości głosów na sali plenarnej, poprawka nie została przyjęta.

Na co liczyć mogą Ci mundurowi, którym nowe uprawnienie przysługuje? Zgodnie z przepisami, jeśli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym mundurowy jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu "stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby" zachowa on prawo do 100 proc. uposażenia. Takie prawo przysługiwać ma też mundurowym w sytuacji powstałej "na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby". By móc skorzystać z nowych rozwiązań, konieczne będzie jednak pisemne potwierdzenie od przełożonego dotyczące wykonywania zadań służbowych, czyli mówiąc wprost potwierdzenie czy zarażenie (lub kontakt z zarażonym) powstało w trakcie służby czy poza nią. 

Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć jednak na pytanie czy docelowo wszyscy mundurowi w Polsce mogą liczyć na pełnopłatne L-4? Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie by ustawę znowelizować dodając do niej niewymienione wcześniej formacje. Co więcej, wydaje się, że rozwiązanie tej kwestii jest tym łatwiejsze, że nowelizacja ustawy o której mowa, została już napisana, przegłosowana przez Sejm i trafiła do Senatu. I choć na etapie sejmowych prac nie zaproponowano rozszerzenia katalogu służb mundurowych którym pełnopłatne L-4 przysługuje, nic nie stoi na przeszkodzie by stało się to w Senacie.  
Teraz ustawa, by jej przepisy mogły wejść w życie, musi zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. To jednak - jak się wydaje - jedynie formalność. 

Źródło:
https://www.infosecurity24.pl/mundurowi-z-pelnoplatnym-l-4-ustawa-covidowa-podpisana

30 październik 2020

Przed dniem Wszystkich Świętych delegacja Prezydium ZK ZZS ,,Florian” oddała hołd zmarłemu w ubiegłym roku śp. Piotrowi Kołodzińskiemu. Na miejscu wiecznego spoczynku Śp. Piotra Kołodzińskiego zapalone zostały znicze symbolizujące naszą pamięć o tym wielkim społeczniku, współzałożycielu i pierwszym wieloletnim Przewodniczącym Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” (w latach 1993 - 2004).

Startowa

1

 Okres Wszystkich Świętych  to szczególny czas, w którym wspominamy naszych bliskich i znajomych, którzy już od nas odeszli na wieczny odpoczynek. Symboliczna obecność przy grobie zmarłego kolegi strażaka niech przypomina młodszym pokoleniom o jego dokonaniach, pozwoli na zrozumienie sensu przemijania i docenienia daru życia.  Pamiętajmy, że łączy nas ta sama pasja – ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz dbałość o bezpieczeństwo i dobre warunki służby strażaków. Dziś wspominamy tamto smutne i niespodziewane wydarzenie, ale jest to również czas pozwalający na wspomnienie osoby Śp. Piotra Kołodzińskiego, który w sposób szczególny zapisał się w historii naszego związku i Państwowej Straży Pożarnej. W skład delegacji weszli: Krzysztof Oleksak - Przewodniczący ZK ZZS Florian, Krzysztof Jędrachowicz – wiceprzewodniczący ZK ZZS Florian oraz syn Tomasz Kołodziński. 

2

3

 

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZS Florian

28 październik 2020

27 października 2020 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP. Przedmiotem spotkania były sprawy bieżące Służby, w tym udział strażaków w walce z epidemią koronawirusa.