Aktualności

07 wrzesień 2021

Zaproponowana w dniu 3 września 2021 roku podczas spotkania sekretarza stanu MSWiA Macieja Wąsika z przewodniczącymi central związków zawodowych służb mundurowych wysokość podwyżki w średniej kwocie 270 zł (4,4%) na etat w ocenie Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” jest na zbyt niskim poziome i należy ją uznać za daleko niewystarczającą.

03 wrzesień 2021

Nowa ustawa modernizacyjna dla służb podległych MSWiA oraz podwyżki uposażeń w roku 2022 były głównymi tematami spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

01 wrzesień 2021

Informuję, że w dniu 3 września 2021 roku o godz. 11:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się spotkanie ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych służb mundurowych.

01 wrzesień 2021

„Jeżeli kondycja budżetu państwa rzeczywiście jest tak dobra, to powinno to skutkować wyższymi płacami także dla ponad 560 tys. pracowników sektora publicznego, bez których polskie państwo nie byłoby w stanie funkcjonować” – pisze przewodniczący OPZZ do prezydenta Andrzeja Dudy. Kilka dni temu prezydent podpisał rozporządzenie o podwyżkach dla polityków.
Biuro Prasowe OPZZ

Rozporządzenie o podwyżkach prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek 30 lipca. Ustawa weszła w życie już dwa dni później, 1 sierpnia. Zgodnie z przepisami Parlamentarzyści zarobią teraz ponad 12 tys. zł miesięcznie, a wiceministrowie ok. 16 tys. zł. Wzrosła także pensja premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu - do 20,5 tys. zł.

Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" podwyżki zostały fatalnie przyjęte przez opinię publiczną – aż 84 proc. badanych sprzeciwia się zwiększeniu uposażeń posłów.

 

Radzikowski: "Płace kilkuset tysięcy pracowników będą zamrożone"

We wtorek głos w sprawie zabrało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, wystosowując list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski zwraca uwagę, że na podwyżkach dla parlamentarzystów, wiceministrów i członkach rządu się nie skończy.

„2 sierpnia w Sejmie złożono projekt ustawy obejmujący podwyżki wynagrodzeń dla samorządowców (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych) a także dla Prezydenta RP i byłych prezydentów” - pisze. Według inicjatorów tych zmian wynagrodzenia posłów, senatorów oraz funkcjonariuszy administracji państwowej, rządowej i samorządowej są niewspółmiernie niskie w stosunku do ich obowiązków i odpowiedzialności.

– pisze Radzikowski. „To dziwne, ponieważ niedawno premier Mateusz Morawiecki ogłosił sukces rządu w walce o naprawę finansów publicznych po poprzednikach, wskazując, że od stycznia do czerwca bieżącego roku budżet odnotował nadwyżkę w wysokości 28 mld zł”.

 

OPZZ: "Wydawajmy pieniądze na pracodawników, nie na czołgi"

Według szefa centrali związkowej „jeżeli kondycja budżetu państwa rzeczywiście jest tak dobra, to powinno to skutkować wyższymi płacami, także dla ponad 560 tys. pracowników sektora publicznego: nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, policjantów, strażaków, pograniczników, żołnierzy, urzędników, asystentów sądowych i przedstawicieli wielu innych zawodów, bez których polskie państwo nie byłoby w stanie funkcjonować”.

OPZZ od lat podkreśla, że pracownicy sfery budżetowej są niedofinansowani, a pandemia koronawirusa posłużyła jako dodatkowy pretekst do obcięcia im dochodów poprzez ograniczenie wypłat nagród i premii. Tymczasem z powodu pandemii i konieczności wdrażania w życie kolejnych tarcz antykryzysowych pracownicy sektora publicznego mają coraz więcej pracy.

„Dlatego zwróciłem się do Pana Premiera, aby w obliczu lepszej niż oczekiwano sytuacji gospodarczej nie przeznaczać pieniędzy na wyprodukowane za granicą czołgi czy podwyżki dla parlamentarzystów, ale na wynagrodzenia dla tych, którzy codzienną pracą przyczyniają się do stabilności polskiego państwa” – pisze Radzikowski.

Na koniec przewodniczący związku przypomina o wspólnym stanowisku trzech największych central – OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność” – przyjętym jeszcze 19 maja. Związkowcy apelują w nim o odmrożenie płac w budżetówce i 12-procentową podwyżkę dla jej pracowników. „Jestem przekonany, że dopiero wtedy rządzący zyskają moralne prawo, aby podnieść sobie wynagrodzenia” – ocenia Radzikowski.

 

Źródłó: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-pisze-do-prezydenta-andrzeja-dudy-w-sprawie-podwyzek-dla-politykow

 

26 sierpień 2021

W dniu 25 sierpnia 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. w którym udział wzięli:


Kol. Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa
Kol. Marcin Kolasa – Przewodniczacy ZG NSZZ FSG
Kol. Sławomir Kołodko – Przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej
Kol. Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”
Kol. Czesław Tuła – Przewodniczący ZG NSZZ FiPW

 

20210825 110837

 20210825 110851


Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny stopnia realizacji porozumień zawartych w listopadzie 2018 roku przez związki zawodowe tworzące Federację a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Finansów. Prezydium Federacji z dezaprobatą przyjmuje sytuację, pomimo wielu wystąpień i monitów do chwili obecnej Federacja nie otrzymała projektu nowej ustawy modernizacyjnej uwzględniającej najistotniejszą dla środowiska mundurowego kwestię, jaką jest wzrost uposażeń i wynagrodzeń Wobec rosnącego w środowisku służb mundurowych na tym tle napięcia oraz coraz częstszych nawoływań płynących z kraju do podjęcia akcji protestacyjnej postanowiono niezwłocznie zwołać posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Prezydium Federacji postanowiło również skierować wniosek do Przewodniczącego podzespołu do spraw służ mundurowych Rady Dialogu społecznego o pilne zwołanie podzespołu. Ustalono, iż wobec aktualnej sytuacji w służbach mundurowych mając na względzie dobro funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych na najbliższym posiedzeniu Rady Federacji, ZZSM która jest najwyższą władzą Federacji zostaną wypracowane kierunki dalszych wspólnych działań. Uzgodniono, skierowanie pism do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera ds. bezpieczeństwa o spowodowanie przestrzegania i pełnego wdrożenia porozumień zawartych przez stronę rządową a Federację ZZSM w 2018 roku. Podczas posiedzenia Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przedstawił aktualną sytuację w Służbie Więziennej oraz uzasadnił przyczyny podjętej przez władze związku decyzji o akcji protestacyjnej i zrelacjonował efekty pikiety zorganizowanej przez NSZZ FiPW w dniu 10 czerwca br. Szeroko omówił również problemy występujące w służbie więziennej w kontekście braku pełnej realizacji przez stronę rządową porozumienia z dnia 19.11.2018r.


W trakcie posiedzenia omówiono również sytuację związana z ostatnimi atakami kierowanymi poprzez media w stosunku do funkcjonariuszy wykonujących swoje obowiązki. Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z całą mocą potępia wszelkie działania wymierzone w funkcjonariuszy jak i żołnierzy WP. W ocenie Prezydium są one nieuprawnione i godzą w dobre imię funkcjonariuszy, żołnierzy WP oraz formacji, których obowiązkiem jest strzeżenie bezpieczeństwa naszych obywateli.


Krzysztof Oleksak
Przewodniczący Federacji ZZSM

 

21 sierpień 2021

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy antycovidowej, która przewiduje, że kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią COVID-19.

13 sierpień 2021

"Już w tej chwili odbieram szereg sygnałów, jest wręcz oczekiwanie środowiska by podejmować działania" – mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl Krzysztof Oleksak. Nie jest oczywiście tak, że widmo protestu jest tuż za przysłowiowym rogiem, ale bagatelizowanie sytuacji nie jest działaniem rozsądnym. Tym bardziej pamiętając to, co działo się 3 lata temu. Z drugiej strony ostatecznie i tak trzeba będzie – bez względu na to czy i jak konflikt wyskaluje – dojść do kompromisu. Może więc, tym razem mundurowym i rządowi uda się dogadać zanim zrobi się za późno.

01 sierpień 2021
(...) obawiamy się tego, że jeżeli nadal będziemy funkcjonować w rzeczywistości niedopowiedzeń, jeśli MSWiA nie położy kart na stół, to jesień może być w służbach mundurowych bardzo <<dynamiczna>>" - mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Krzysztof Oleksak, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Pytany o to czy grozi nam kolejny mundurowy protest dodaje, że jeśli MSWiA nie podejmie "rzeczywistego dialogu", "(...) taka sytuacja może mieć miejsce". 

Dominik Mikołajczyk: Kilka miesięcy temu FZZ SM wnioskowała do szefa MSWiA o pilne spotkanie w sprawie ustawy modernizacyjnej? Doszło ono do skutku?

Krzysztof Oleksak, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służba Mundurowych: Jesteśmy zaniepokojeni, gdyż do chwili obecnej nie ma żadnej reakcji ze strony ministra, więc ta sytuacja nas dziwi. Zakładaliśmy – i z resztą tak wydawało nam się po ostatnim spotkaniu z ministrem Maciejem Wąsikiem – że niebawem dojdzie do konkretnych rozmów o nowym programie wieloletnim dedykowanym służbom mundurowym. To nasze wystąpienie podyktowane było też pewnego rodzaju troską o sytuację, która może zaistnieć, jeśli tego programu by nie było lub nie wychodziłby on naprzeciw oczekiwaniom mundurowego środowiska.

Przedstawiciele MSWiA zapewniają, że prace nad ustawą są już ukończeniu. Wciąż jednak nie znamy założeń projektu. Z czego wynika ta zwłoka? Sądzi Pan, że wciąż ważą się losy tego, jaki kształt przybierze projekt? czytaj więcej …

01 lipiec 2021

W dniu 28 czerwca 2021 r. Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” otrzymał od Pana Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w MSWiA pismo DP-WL-0231-65/020/MZ. Pismo stanowi odpowiedź na opinię znak ZKP-1601/4/21 przesłaną w dniu 12 maja 2021 r. w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych dotyczącą bardzo ważnego dla funkcjonariuszy PSP projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (projekt z dnia 1 kwietnia 2021 r. zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 13 kwietnia 2021 r. poz. 632 - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345653).

Z przekazanego pisma wynika, że Ministerstwo w znacznym stopniu uwzględniło uwagi przekazane przez Zarząd Krajowy ZZS „Florian”.

 

pdfOpinia ZK ZZS „Florian”

pdfOdpowiedź MSWiA na opinię ZK ZZS „Florian”

28 czerwiec 2021

W dniu 24 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Hotelu Łazienkowski przy ul. 29 listopada 3 w Warszawie odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

W czasie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian Krzysztof Oleksak omówił bieżące działania podejmowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w której od 18 maja 2021 r. na najbliższą kadencję objął funkcję przewodniczącego.

pzk 1

W ostatnim czasie Federacja ZZSM wystąpiła do właściwych ministrów w sprawach rozpoczęcia konsultacji nowego programu modernizacji służb mundurowych oraz przeznaczenia dodatkowych środków na nagrody (wobec nieutworzenia w budżecie na rok 2021 funduszu nagród w poszczególnych służbach, przy jednoczesnym obciążeniu funkcjonariuszy znaczną ilością dodatkowych zadań wynikających z potrzeby przeciwdziałania pandemii COVID-19). Obecnie Federacja oczekuje pilnego spotkania z właściwymi ministrami w sprawie programu modernizacji, którego znacznie już opóźnione wdrożenie z niecierpliwością wyczekiwane jest przez środowisko służb mundurowych reprezentowanych przez związki zawodowe tworzące Federację. Aby realne było wprowadzenie programu od 01.01.2022 r. konsultacje programu powinny nastąpić niezwłocznie, co niestety na razie nie ma miejsca. Wdrożenie odpowiedniego programu modernizacji wynikające z porozumienia z dnia 08.11.2018 r. było zaplanowane od stycznia 2021 r., obecnie trudno znaleźć argumenty, aby takiego programu nie realizować. Władze Federacji są zobowiązane do sygnalizowania szefom resortów rosnącego wśród funkcjonariuszy i pracowników zaniepokojenia.

Podczas posiedzenia Zarządu Krajowego wskazano, że poza akcyjnością zwiększania nakładów na służby mundurowe w tym PSP, jaka jest realizowana przez ustawy modernizacyjne, których interwencyjny i ograniczony czasowo charakter nie daje oczekiwanej stabilności w służbach zasadnym jest wprowadzenie postulowanego wcześniej systemowego mechanizmu zwiększania funduszy płac i uposażeń w powiązaniu np. z inflacją.

pzk 2

Wiceprzewodniczący – Sekretarz ZK Krzysztof Jędrachowicz przekazał członkom Zarządu informacje z prac Prezydium za okres od 01.01.2021 r. do 23.06.2021 r. W tym okresie Prezydium ZK odbyło 7 protokołowanych posiedzeń. Poza bieżącą działalnością Przewodniczący ZK lub upoważnieni Wiceprzewodniczący brali m.in. udział w:

- spotkaniach ze stroną rządową i służbową (m.in. w dniach 14 i 25 maja br. miały miejsce spotkania z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejem Wąsikiem, w dniu 18.02.br. odbyło się spotkanie Prezydium z p. Edwardem Zarembą – Pełnomocnikiem MSWiA ds. związków zawodowych natomiast w dn. 19 luty i 28 kwietnia br. z Komendantem Głównym PSP – nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem),

- spotkaniach z p. Wiesławem Szczepańskim – Przewodniczącym Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,

- spotkaniu z p. Błażejem Spychalskim – Ministrem w Kancelarii Prezydenta RP.

W czerwcu br. w poczet organizacji Związku przyjęto kolejny nowy Zarząd Terenowy w Gorlicach (woj. małopolskie). Nowej organizacji gratulujemy i życzymy

Wiceprzewodniczący – Skarbnik ZK Mirosław Trojan dokonał omówienia i analizy przepływu składek członkowskich za I półrocze 2021 r. oraz wskazania procedury rozliczenia składek za rok 2020. Z uwagi na przedłużenie w okresie pandemii czasu na złożenie sprawodań finansowych za rok 2020 – do 30.06.2021 r. rozliczenie składek należnych Zarządowi Krajowemu nastąpi w czasie kolejnego posiedzenia.

W dalszej części posiedzenia Wiceprzewodniczący Jarosław Nowak oraz Krzysztof Jędrachowicz omówili projekt zmian rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażeń strażaków PSP (obejmujący m.in. wprowadzenie dodatku funkcyjnego) oraz przesłaną opinię.

Następnie kol. Sylwester Jerenkiewicz – Przewodniczący Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego omówił propozycje zmian w „Regulaminie przyznawania pomocy finansowej dla członków związku z budżetu Zarządu Krajowego”. Zaproponowane zmiany zostały jednomyślnie przyjęte przez wszystkich członków Zarządu.

Zarząd Krajowy na wniosek Komisji Inwentaryzacyjno – Kasacyjnej, który przedstawił kol. Paweł Renicki – Wiceprzewodnicący ZK podjął decyzję o likwidacji zbędnego, zużytego wyposażenia.

Dalej Przewodniczący poszczególnych Zarządów Wojewódzkich Związku zrelacjonowali bieżącą sytauację w województwach. Na podkreślenie zasługują problemy i punkty zapalne zgłaszane w dwóch województwach: dolnośląskim (KP PSP Kłodzko) i warmińsko – mazurskim (KM PSP Elbląg). Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego zapoznał członków Zarządu Krajowego z oświadczeniem podjętym przez władze Związku na szczeblu wojewódzkim. Treść oświadczenia jest dostępna na stronie Dolnośląskiego ZW: http://zzsflorian.kwpsp.wroc.pl/index.html

W powyższych sprawach władze Związku podejmować będą dalsze działania, w celu rozwiązania problemów.

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” podjął również 2 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członków Związku. Na wnioski skierowane za pośrednictwem Dolnośląskiego ZW i Łódzkiego ZW zostały przyznane dla członków związku środki w wysokości odpowiednio 5 tys. zł. i 1,5 tys. zł.

Ze związkowym pozdrowieniem

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZS „Florian”