W strukturach KG PSP działa kolejny już zespół z udziałem przedstawiciela Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Decyzją Nr 22 z 2022 r. został powołany zespół do opracowania zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zanieczyszczeń chemicznych powstałych podczas pożaru, w którego skład wchodzi mł. bryg. Artur Barnaś – członek i funkcyjny ZZS „Florian” pełniący służbę w KM PSP w Tarnobrzegu na stanowisku Dowódca Zmiany.

artur1

Dotychczas zespół odbył dwa ważne spotkania. Jedno miało miejsce w kwietniu, natomiast drugie odbyło się w dniach 19-20 maja 2022r. w KG PSP w Warszawie.

Prace Zespołu nakierowane są na wypracowanie skutecznych procedur czyszczenia odzieży strażaków wpisujących się w działania z zakresu profilaktyki nowotworowej. 

Zespół wypracowuje założenia rozwiązań oraz zalecenia w sprawie minimalizacji narażenia strażaków na szkodliwe środki chemiczne powstające podczas pożarów, a które dla strażaków są czynnikami zagrożenia i nie rzadko prowadzą do stanów chorobowych, w tym tych najcięższych. 

W szczególności celem zespołu są prace koncepcyjne obejmujące m.in.:

postępowanie na miejscu zdarzenia ze środkami ochrony indywidualnej strażaka (ŚOI) oraz sprzętem zanieczyszczonym w wyniku ekspozycji na produkty pożarowe,

zabezpieczenie i transport zanieczyszczonych przedmiotów do jednostki,

postępowanie z zanieczyszczonymi przedmiotami po powrocie do jednostki,

– wypracowanie założeń nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1681), 

wypracowanie zaleceń obejmujących również strażaków OSP.

zespoł KG2

Zespół odbywa również spotkania z ekspertami z zakresu profilaktyki nowotworowej oraz specjalizującymi się w środkach ochrony indywidualnej strażaka.

Działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby strażaków jest jednym z priorytetów i  zadań statutowych ZZS „Florian” i jako taka będzie w dalszym ciągu rozwijana zarówno w ramach inicjatyw KG PSP jak i własnych.

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”

Zdjęcia: KG PSP