W dniu 1 marca 2022 r. w formie zdalnej z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”. W czasie posiedzenia omówiono tematykę związaną bieżącymi pracami i zadaniami do realizacji przez kierownictwo związku w najbliższym czasie. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji związanej z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym kontekście sytuacji ukraińskich strażaków i ich rodzin oraz możliwości i zakresu realnego wsparcia przez struktur y Związku Zawodowego Strażaków „Florian dla mieszkańców Ukrainy dotkniętych skutkami działań wojennych.
Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian” podejmuje aktywne działania na rzecz pomocy, w tym w szczególności bezpośredniej pomocy rodzinom strażaków, którzy pozostali na posterunku prowadząc w czasie wojny działania ratowniczo – gaśnicze. Prezydium podjęło decyzję o udzieleniu realnej pomocy finansowej w kwocie 20 tyś zł dla osób poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Wyżej wymieniona pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Fundacji przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie w formie środków medycznych.
Apelujemy po raz kolejny do wszystkich struktur Związku o aktywne włączenie się w pomoc dla Ukrainy.

W jedności siła!
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”