W dniu 24 czerwca 2021 r. Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z pismami w sprawie nagród.

Poniżej publikujemy treść pism:

pdfwystąpienie do MSWiA nagrody

pdfwystąpienie do MS nagrody

 

Przewodniczący FZZSM

Krzysztof Oleksak