Posiedzenie Rady Fundacji

 

W dniu 14 stycznia 2021 roku obradowała Rada Fundacji ,,Solidarni”. W trakcie posiedzenia podsumowano i dokonano oceny funkcjonowania fundacji w minionym roku. Przewodniczący trzech central związków zawodowych działających w PSP, którzy zgodnie z regulaminem tworzą Radę uznali, iż szczególnie w obecnym trudnym czasie, istnienie Fundacji niosącej pomoc strażakom i ich rodzinom, jest nadal bardzo ważnym i nieodzownym elementem naszej wspólnej działalności. Posiedzenie Rady było również okazją do omówienia planów i kierunków działań w jakim powinna zmierzać fundacja w 2020 roku a także doskonałą okazją do omówienia kwestii związanych z ubezpieczeniami strażaków w tym nowo wdrażanego programu ,,Strażak 5.0”.

Zgodnie z rotacyjną zasadą oraz zapisami Statutu, przewodnictwo w Radzie Fundacji od 01 stycznia 2021 roku przejął Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ,,Solidarność” -Przewodniczącym Rady Fundacji na 2021 rok został – kol. Bartłomiej Mickiewicz.

 

IMG 20210118 WA0000

IMG 20210118 WA0002