W dniu 7 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych, na którym głównym tematem była dyskusja nad założeniami przedstawionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zmiany ustawy emerytalnej funkcjonariuszy – w szczególności tzw. art. 15a obejmującej obecnym kształcie funkcjonariuszy resortu SWiA, w tym strażaków PSP przyjętych do służby w latach 1999 – 2003.

W obradach Podzespołu udział brali przedstawiciele resortów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów. Stronę rządową reprezentowali: Maciej Wąsik - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami: Władysławem Budzeniem – Dyrektorem Departamentu Budżetu MSWiA, Mariuszem Cichomskim –  Dyrektorem Departamentu Porządku Publicznego;  Michał Woś - Wiceminister Sprawiedliwości, Piotr Dziedzic - Wiceminister Finansów. Na posiedzeniu obecny był Wiesław Szczepański - Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Andrzej Rozenek - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” reprezentowali Krzysztof Jędrachowicz oraz Jarosław Nowak – Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian”

Wiceminister Maciej Wąsik przedstawił rozwiązania zawarte w projekcie roboczym ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z dnia 9 listopada 2020 r. i przyczyny, dla których podjęto prace w tym zakresie wynikające ze zobowiązania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. Poinformował również, że niezwłocznie w formie zaproponowanej przez MSWiA projekt ma zostać zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, po czym nastąpi oficjalna droga uzgodnień resortowych i międzyresortowych, w tym możliwość zaopiniowania przez stronę społeczną w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych.

Następnie uwagi do projektu roboczego przedstawili przewodniczący związków zawodowych działających w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej oraz Służbie Celnej. W imieniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” głos w dyskusji przedstawił Wiceprzewodniczący Krzysztof Jędrachowicz odnosząc się do wspólnego stanowiska związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 listopada br.

Wiceminister Maciej Wąsik pomimo podniesionych w czasie posiedzenia podzespołu RDS uwag poinformował jednak, że bez ich uwzględnienia w zaprezentowanym przez MSWiA kształcie zostanie przesłany do  Pana Łukasza Schreibera - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” po skierowaniu projektu ustawy do opiniowania ponownie przestawi uwagi oraz będzie podejmował działania w celu ich jak najpełniejszego uwzględnienia.

 

 

Krzysztof Jędrachowicz

Wiceprzewodniczący – Sekretarz

ZK ZZS „Florian”