Przed dniem Wszystkich Świętych delegacja Prezydium ZK ZZS ,,Florian” oddała hołd zmarłemu w ubiegłym roku śp. Piotrowi Kołodzińskiemu. Na miejscu wiecznego spoczynku Śp. Piotra Kołodzińskiego zapalone zostały znicze symbolizujące naszą pamięć o tym wielkim społeczniku, współzałożycielu i pierwszym wieloletnim Przewodniczącym Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian” (w latach 1993 - 2004).

Startowa

1

 Okres Wszystkich Świętych  to szczególny czas, w którym wspominamy naszych bliskich i znajomych, którzy już od nas odeszli na wieczny odpoczynek. Symboliczna obecność przy grobie zmarłego kolegi strażaka niech przypomina młodszym pokoleniom o jego dokonaniach, pozwoli na zrozumienie sensu przemijania i docenienia daru życia.  Pamiętajmy, że łączy nas ta sama pasja – ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz dbałość o bezpieczeństwo i dobre warunki służby strażaków. Dziś wspominamy tamto smutne i niespodziewane wydarzenie, ale jest to również czas pozwalający na wspomnienie osoby Śp. Piotra Kołodzińskiego, który w sposób szczególny zapisał się w historii naszego związku i Państwowej Straży Pożarnej. W skład delegacji weszli: Krzysztof Oleksak - Przewodniczący ZK ZZS Florian, Krzysztof Jędrachowicz – wiceprzewodniczący ZK ZZS Florian oraz syn Tomasz Kołodziński. 

2

3

 

Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZS Florian