Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” od początku epidemii COVID-19 aktywnie działa na rzecz strażaków i pracowników cywilnych PSP rozszerzając dotychczasowe zadania o te związane z zagrożeniami wynikającymi - szczególnie dla funkcjonariuszy - z faktu narażenia na wirus SARS-CoV-2 podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale także zabieganiem o właściwe zabezpieczenie finansowe pracowników i strażaków PSP. Wymierne efekty dla poprawienia sytuacji w formacjach mundurowych w tym w PSP przynosi także współdziałanie Związku w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i bardzo dobre relacje z kierownictwem resortu.

W dniu 3 kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy od Komendanta Głównego PSP odpowiedź, która odnosi się do części złożonego w dniu 17 marca 2020 r. wniosku. Nasz wniosek dotyczył istotnych dla funkcjonariuszy kwestii zabezpieczenia finansowego podczas sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, objęcia kwarantanną lub choroby COVID-19. Szczególnie istotna dla strażaków jest kwestia narażenia zarówno na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w ramach realizacji obowiązków służbowych skutkująca po potwierdzeniu kontaktu z inną zakażoną osobą obowiązkową kwarantanną, a także możliwość wywołania choroby COVID-19. Jak widać z udzielonej odpowiedzi wiele istotnych problemów w służbie związanych z epidemią sygnalizowanych przez Zarząd Krajowy ZZS „Florian” zostało potwierdzonych również drogą służbową. Komendant Główny w dniu 23 marca 2020 r. wystosował więc do kierowników podległych jednostek organizacyjnych pismo BK-I-0754/11-2/20.

Z uwagi na pojawiające się niejasności w zakresie objęcia funkcjonariuszy resortu SWiA, w tym strażaków PSP dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym uregulowanym bezpośrednio w ustawach COVID-19 (co znalazło wyraz m.in. w artykułach prasowych: artykuł p. Pauliny Szewioły w Gazecie Prawnej: “Rodzic w mundurze bez wsparcia ekstra” - https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57236,2-kwietnia-2020/70369,Gazeta-Prawna/717511,Rodzic-w-mundurze-bez-wsparcia-ekstra.html oraz publikacji w serwisie internetowym NSZZ Policjantów https://nszzp.pl/przeglad-prasy/gazeta-prawna-rodzic-w-mundurze-bez-wsparcia-ekstra/). Podniesione wątpliwości oraz działania w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odniosły skutek, a mianowicie w dniu 5 kwietnia 2020 r. Wiceminister SWiA Maciej Wąsik poinformował Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, że zgodnie z naszym wnioskiem, MSWiA zgłosiło poprawkę do ustawy o COVID-19 dotyczącą dodatkowych dni na opiekę nad dzieckiem dla funkcjonariuszy służb mundurowych do Kancelarii Premiera.
Ustawa COVID-19 ma być nowelizowana w nadchodzącym tygodniu.

W załączeniu:

pdf Wniosek ZK ZZS „Florian”

pdf Odpowiedź KG PSP w tym pismo BK-I-0754/11-2/20

https://www.infosecurity24.pl/bedzie-nowelizacja-specustawy-chodzi-o-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-dla-mundurowych