W dniu 30 marca 2020 r. Prezydent RP - Andrzej Duda złożył swój podpis pod ustawą budżetową na rok 2020, w której od 1 stycznia 2020 r. m.in. dla funkcjonariuszy PSP zwiększono kwotę bazową z 1.523,29 zł do 1.614,69 zł.

Prezydent podpis

W dniu 30 marca 2020 r. Prezydent RP - Andrzej Duda złożył swój podpis pod ustawą budżetową na rok 2020, w której od 1 stycznia 2020 r. m.in. dla funkcjonariuszy PSP zwiększono kwotę bazową z 1.523,29 zł do 1.614,69 złPodpisanie ustawy budżetowej przybliża strażaków PSP do otrzymania już w kwietniu (jak zapewniał przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Wiceminister SWiA Maciej Wąsik) drugiej uzgodnionej przez związki zawodowe, w tym ZZS „Florian” i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podwyżki - zapisanej w Porozumieniu z dnia 8.11.2018 r. Podwyżki jakie niebawem powinny zostać wypłacone mundurowym są ostatnimi, które wprost zapisano w porozumieniu z listopada 2018 roku, kończącym największy od lat mundurowy protest.

Formalnie ustawa budżetowa musi zostać jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, niezbędne jest również podpisanie i opublikowanie rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej zawierającego uzgodnione przez Komendanta Głównego PSP i centrale związków zawodowych już 23 grudnia 2019 r. mnożniki kwoty bazowej, które w przypadku PSP powodują wzrost w każdej grupie zaszeregowania (od 1 do 20) równo po 380 zł brutto – czyli w równej kwocie dla wszystkich strażaków.

Pozostałe środki z uzgodnionej podwyżki w kwocie 500 zł (wraz z nagrodą roczną) są przeznaczone na uwzględnienie dodatków stażowych oraz 15,78 zł (średnio na etat) na awanse w stopniach służbowych i przeszeregowania w grupach.

W Państwowej Straży Pożarnej na tę podwyżkę rozdysponowana jest więc w pełni kwota 500 zł brutto, na którą składa się:

  1. podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat);

  2. wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat;

  3. 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat;

  4. awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat;

  5. przeszeregowania wynikające z obowiązującego od dnia 21 lutego 2020 r. Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020 poz. 280) – średnio 4,18 zł na etat,

Warto przypomnieć, że zgodnie z porozumieniem zawartym z KG PSP zasady rozdziału wskazanych wyżej środków na awanse w stopniach i przeszeregowania w grupach objęte są obowiązkiem uzgodnienia ze stroną społeczną odpowiednich szczebli.

pdf Projekt rozporządzenia w/s. uposażeń

pdfZałącznik do rozporządzenia z mnożnikami kwoty bazowej

pdfProtokół uzgodnień zasad rozdziału podwyżek 2020