W dniu 9 marca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie (woj. lubuskie) odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Terenowej Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.
Deklaracje wstąpienia do związku złożyło 22 strażaków. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Zarządu Terenowego ZZS „Florian” został wybrany kol. Krzysztof Szaj. Organizacja świebodzińska jest już dziesiątym Zarządem Terenowym ZZS „Florian” działającym na terenie województwa lubuskiego.

W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Lubuskiego Zarządu ZZS „Florian” kol. Paweł Renicki, który udzielał pomocy podczas przeprowadzenia procedury wyborczej, następnie przedstawił aktualną sytuację związku na terenie województwa i kraju oraz odpowiadał na zadawane pytania.

Całemu Zarządowi i wszystkim członkom Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Świebodzinie życzymy wielu sukcesów w działalności związkowej.

Opracował:
Paweł Renicki
Przewodniczący Lubuskiego ZW ZZS Florian