Poniżej publikujemy odpowiedź Komendanta Głównego PSP na wystąpienie z dnia 11.03.2020 roku central związkowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.

pdfOdpowiedź