W związku z aktualną sytuacja związana z przypadkami wirusa SARS-CoV-2 w tym zadaniami realizowanymi przez strażaków PSP przewodniczący trzech central związkowych wystąpili do Komendanta Głównego PSP z pismem.

pdf Wspólne wystąpienie

Link: Rada OPZZ ws. koronawirusa

Link: Co musisz wiedzieć