Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z Porozumieniem z dnia 8 listopada 2018 r. funkcjonariusze służb mundurowych, w tym strażacy PSP powinni otrzymać podwyżkę uposażeń w wysokości przeciętnie 500 zł brutto (wraz z nagrodą roczną).

 

Podwyżki uposażeń powinny być na podstawie obowiązującego porozumienia przyznane dla każdego funkcjonariusza. Związki Zawodowe będące sygnatariuszami porozumienia nie otrzymały dotąd do uzgodnienia szczegółowych propozycji resortu SWiA w tej sprawie. Liczymy na pełną realizację zapisów Porozumienia.


Poniżej zamieszczamy wystąpienie Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych – Rafała Jankowskiego skierowane do Pana Mariusza Kamińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

pismo Federacji